Nyhetsbrevet

TräskyddsAktuellt Nyhetsbrev 2022-Maj

TräskyddsAktuellt inleder med några korta nyheter från Träskyddsföreningens hemsida.

Kallelse till föreningsstämma i Träskyddsföreningen. (19 maj)

Inbjudan till medlemsmöte: MiljöbedömningsWorkshop 2 (31 maj)

Träskyddsföreningen och KTH-Byggvetenskap bjuder in till studiebesök i “snickarhallen”- vid KTH-campus (18 maj)

Följ oss gärna på vår hemsida www.traskydd.com eller på någon av våra andra kanaler i sociala medier. Läs mer här…

Har ni sett att Nordiska Träskyddsrådet har en ny hemsida, eller två kan man säga. En sida för NTR-certifierade produkter och en sida för NWPC. Den första är för NTR-certifierade produkter och deras användare och den andra är för NWPC som är organisationen bakom NTR-systemet (Nordic Wood Preservation Council, som Nordiska Träskyddsrådet det heter på engelska) Här hittar du direktlänkar

Nu följer flera nyheter…


Björn Henningsson 1934-2022

En legendar inom svensk träskyddsforskning har lämnat oss

Foto: Privat

Professor Björn Henningsson, Uppsala, har avlidit i en ålder av nästan 88 år. Närmast anhörig är hustrun Märtha.

Björn växte upp i Falun. Efter studier i biologi och doktorsexamen 1968 vid Uppsala universitet fick Björn anställning vid Statens Skogsforskningsinstitut som sedermera uppgick i Skogshögskolan i Stockholm.
Under studietiden träffade han Märtha. De gifte sig 1959 och bosatte sig så småningom i Åkersberga. I samband med Skogshögskolans inkorporering i Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) gick flytten 1978 åter till Uppsala.

Vi lärde känna varandra 1974, då jag som nybliven civilingenjör fått anställning vid Träskyddsinstitutet i Stockholm för att bygga upp verksamheten där. Mina kunskaper i träskydd var tämligen obefintliga, och Björn blev min mentor. Jag är tacksam för det ovärderliga stöd han gav mig under mina första yrkesverksamma år. Björn hade i mitten av 1970-talet etablerat sig som Sveriges främste expert på träskydd. Han hade mer eller mindre av en slump ”halkat in” på detta område, då han fått ta över ansvaret för den fältprovningsverksamhet som startats i början av 1940-talet av dr Erik Rennerfelt i samband med dennes bortgång 1964.

Björns forskning fokuserades på grundläggande studier av svampars och andra träangripande mikroorganismers nedbrytningsmekanismer, och den avdelning han förestod blev internationellt högt respekterad och lockade till sig gästforskare och studenter från hela världen.

Björn hade flera internationella uppdrag. Han var engagerad i bildandet av Nordiska Träskyddsrådet 1969 och var svensk teknisk expert under flera år. Han blev Sveriges förste medlem i The Int’l Research Group on Wood Protection (IRG) 1971 och var President 1983-86. Han bidrog aktivt till att säkra finansieringen av IRGs permanenta sekretariat genom flytten från Storbritannien, som inte kunde fullfölja sina åtaganden, till Sverige 1979. Vidare var han engagerad i svensk, nordisk och europeisk standardisering på träskyddsområdet.

På det privata planet hade Björn flera intressen; trädgården, konst och antikviteter för att nämna några. Inte minst det sistnämnda var stommen i den marknad som Björn och Märtha ordnade under en lång följd av år i Märthas hemby Björnsjö i Ångermanland.

Vi som haft förmånen att arbeta tillsammans med Björn minns honom som vänlig och hjälpsam och alltid beredd att dela med sig av sina gedigna fackkunskaper. En sann gentleman och i alla avseenden en stor svensk ambassadör på träskyddsområdet. Han saknas av familj och vänner.

Jöran Jermer
F d sektionschef SP Trätek och f d generalsekreterare i IRG

 


Lägesrapport 2 från försöken i Björnlandets nationalpark

Svenska Träskyddsinstitutet publicerar lägesrapport från Björnlandets nationalpark. Fältförsöken utvärderar beständighetsegenskaperna hos material som fjällvuxen gran och lärk samt kärnved av lokalt framtagen furu, liksom effekten av kolning och behandling med trätjära.

Resultaten efter sex års provning kan sammanfattas enligt följande:

 • De lokala furu- och granmaterialen uppvisar alla ett rötindex på cirka 90%, dvs ungefär samma som för den obehandlade furukontrollen, medan lärkmaterialen uppvisar ett något lägre rötindex.
 • Ingen skillnad i beständighetsegenskaper mellan kärnved av lokalt framtagen furu och furu av okänt ursprung som levererats från lokalt sågverk kunde observeras. Ansträngningar för att välja ut särskilda material kan därför inte förväntas avspegla sig i en längre brukstid för dessa material än vad som kan uppnås med motsvarande kommersiellt tillgängliga material.
 • Det bästa resultatet av obehandlade material efter sex års exponering uppvisas av falsk akacia/robinia av ungerskt ursprung med ett rötindex på drygt 60 %.
 • Beständigheten förbättras inte av att virket är tätvuxet.
 • Ytlig behandling med trätjära eller kolning eller en kombination av dessa bidrar inte till en ökad beständighet i markkontakt.

Läs hela rapporten här: STI Medd 190

 


Rundvirke Industrier ändrar i ledningen

I ett pressmeddelande från Rundvirke Industrier meddelar företaget en rad förändringar i företagsledningen. Tommy Karlsson lämnar över VD-rollen i moderbolaget till Emma Karlsson Lindbo. En rad andra personförändringar i koncernens dotterbolag finns att läsa i pressreleasen.

Rundvirke Industrier Pressrelease 8 maj-2022

 


Projektera rätt trä i utemiljöer

Inbjudan till ett seminarium om trämaterial, beständighet och hållbarhet i byggandet

Trä är ett biobaserat material med många klimatfördelar, som idag ökar kraftigt i betydelse och användning. Det biologiska ursprunget har stor betydelse för de egenskaper som är till fördel ur ett resurs- och klimatperspektiv. Hur väljs rätt trämaterial, för att det ska bibehålla sina fördelaktiga egenskaper över tid, och hur föreskrivs det?

Vi vill bjuda in oss till er för att under två timmar ge en uppdatering om beständiga trävaror och nya miljöanpassade träskyddssystem och och gällande regler. I seminarieform samtalar vi om förutsättningarna för att välja rätt trä och att projektera med en hållbar ekonomi och att utforma träet så att dess livslängd blir den bästa möjliga.

Seminariet “Projektera rätt trä i utemiljöer” omfattar

 • trä och biobaserade material
 • nedbrytningsfaktorer
 • rätt utformning av detaljer och byggnatsteknikst träskydd
 • beständighet och hållbarhet
 • riktlinjer för ekonomiskt hållbar projektering
 • lagstiftning
 • miljömärkningar och miljöregelverk
 • NTR-systemet
 • Träskyddsbehandlingar och användningsklasser

Seminariet riktas till arkitekter och konstruktörer och andra som projekterar och kan hållas på plats på ert kontor och alla – även konsultkollegor, beställare och entreprenörer i ert kontaktnät – som har intresse av att veta mer om träval i byggandet är välkomna att delta.

Seminariet leds av

Fredrik Westin, vd Svenska Träskyddsföreningen och Generalsekreterare för Nordiska Träskyddsrådet

Andreas Falk, Architect SAR/MSA, PhD. in Timber structures

För att boka in ett seminarium så kontakta Fredrik Westin (070-418 49 59 eller fredrik.westin@traskydd.com)

 


 

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2023-12-05
Cancel