Nätupplagan: 2023-12-05 12:12

Svenska Träskyddsföreningen
Svenska Träskyddsinstitutet

Rundvirke Industrier ändrar i ledningen

av | 2022 05 11 | TräskyddsAktuellt

I ett pressmeddelande från Rundvirke Industrier meddelar företaget en rad förändringar i företagsledningen. Tommy Karlsson lämnar över VD-rollen i moderbolaget till Emma Karlsson Lindbo. En rad andra personförändringar i koncernens dotterbolag finns att läsa i pressreleasen.

Rundvirke Industrier Pressrelease 8 maj-2022

Senaste nyheterna

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2023-12-05
Cancel