Nätupplagan: 2024-07-25 17:02

Projektera rätt trä i utemiljöer

av | 2022 05 11 | TräskyddsAktuellt

Inbjudan till ett seminarium om trämaterial, beständighet och hållbarhet i byggandet

Trä är ett biobaserat material med många klimatfördelar, som idag ökar kraftigt i betydelse och användning. Det biologiska ursprunget har stor betydelse för de egenskaper som är till fördel ur ett resurs- och klimatperspektiv. Hur väljs rätt trämaterial, för att det ska bibehålla sina fördelaktiga egenskaper över tid, och hur föreskrivs det?

Vi vill bjuda in oss till er för att under två timmar ge en uppdatering om beständiga trävaror och nya miljöanpassade träskyddssystem och och gällande regler. I seminarieform samtalar vi om förutsättningarna för att välja rätt trä och att projektera med en hållbar ekonomi och att utforma träet så att dess livslängd blir den bästa möjliga.

Seminariet “Projektera rätt trä i utemiljöer” omfattar

  • trä och biobaserade material
  • nedbrytningsfaktorer
  • rätt utformning av detaljer och byggnatsteknikst träskydd
  • beständighet och hållbarhet
  • riktlinjer för ekonomiskt hållbar projektering
  • lagstiftning
  • miljömärkningar och miljöregelverk
  • NTR-systemet
  • Träskyddsbehandlingar och användningsklasser

Seminariet riktas till arkitekter och konstruktörer och andra som projekterar och kan hållas på plats på ert kontor och alla – även konsultkollegor, beställare och entreprenörer i ert kontaktnät – som har intresse av att veta mer om träval i byggandet är välkomna att delta.

Seminariet leds av

Fredrik Westin, vd Svenska Träskyddsföreningen och Generalsekreterare för Nordiska Träskyddsrådet

Andreas Falk, Architect SAR/MSA, PhD. in Timber structures

För att boka in ett seminarium så kontakta Fredrik Westin, 070-418 49 59 eller fredrik.westin@traskydd.com

Senaste nyheterna

Sommarhälsning!

Vi önskar er alla en underbar sommar och hoppas ni får en avkopplande och härlig semester! Vi vill även...

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2024-07-25
Cancel