Nätupplagan: 2024-07-25 18:45

En legendar inom träskyddsforskning har lämnat oss

av | 2022 05 11 | TräskyddsAktuellt

Björn Henningsson 1934-2022

En legendar inom svensk träskyddsforskning har lämnat oss

Foto: Privat

Professor Björn Henningsson, Uppsala, har avlidit i en ålder av nästan 88 år. Närmast anhörig är hustrun Märtha.

Björn växte upp i Falun. Efter studier i biologi och doktorsexamen 1968 vid Uppsala universitet fick Björn anställning vid Statens Skogsforskningsinstitut som sedermera uppgick i Skogshögskolan i Stockholm.
Under studietiden träffade han Märtha. De gifte sig 1959 och bosatte sig så småningom i Åkersberga. I samband med Skogshögskolans inkorporering i Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) gick flytten 1978 åter till Uppsala.

Vi lärde känna varandra 1974, då jag som nybliven civilingenjör fått anställning vid Träskyddsinstitutet i Stockholm för att bygga upp verksamheten där. Mina kunskaper i träskydd var tämligen obefintliga, och Björn blev min mentor. Jag är tacksam för det ovärderliga stöd han gav mig under mina första yrkesverksamma år. Björn hade i mitten av 1970-talet etablerat sig som Sveriges främste expert på träskydd. Han hade mer eller mindre av en slump ”halkat in” på detta område, då han fått ta över ansvaret för den fältprovningsverksamhet som startats i början av 1940-talet av dr Erik Rennerfelt i samband med dennes bortgång 1964.

Björns forskning fokuserades på grundläggande studier av svampars och andra träangripande mikroorganismers nedbrytningsmekanismer, och den avdelning han förestod blev internationellt högt respekterad och lockade till sig gästforskare och studenter från hela världen.

Björn hade flera internationella uppdrag. Han var engagerad i bildandet av Nordiska Träskyddsrådet 1969 och var svensk teknisk expert under flera år. Han blev Sveriges förste medlem i The Int’l Research Group on Wood Protection (IRG) 1971 och var President 1983-86. Han bidrog aktivt till att säkra finansieringen av IRGs permanenta sekretariat genom flytten från Storbritannien, som inte kunde fullfölja sina åtaganden, till Sverige 1979. Vidare var han engagerad i svensk, nordisk och europeisk standardisering på träskyddsområdet.

På det privata planet hade Björn flera intressen; trädgården, konst och antikviteter för att nämna några. Inte minst det sistnämnda var stommen i den marknad som Björn och Märtha ordnade under en lång följd av år i Märthas hemby Björnsjö i Ångermanland.

Vi som haft förmånen att arbeta tillsammans med Björn minns honom som vänlig och hjälpsam och alltid beredd att dela med sig av sina gedigna fackkunskaper. En sann gentleman och i alla avseenden en stor svensk ambassadör på träskyddsområdet. Han saknas av familj och vänner.

Jöran Jermer
F d sektionschef SP Trätek och f d generalsekreterare i IRG

Senaste nyheterna

Sommarhälsning!

Vi önskar er alla en underbar sommar och hoppas ni får en avkopplande och härlig semester! Vi vill även...

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2024-07-25
Cancel