Nätupplagan: 2024-06-14 10:45

Träskyddsföreningen och KTH-Byggvetenskap bjuder in till studiebesök i “snickarhallen”- vid KTH-campus

av | 2022 04 27 | Föreningen, TräskyddsAktuellt

Snickarhallen KTH Campus, Drottning Kristinas väg

Brobyggardagen i Snickarhallen 18 maj

På initiativ av Träskyddsföreningen och KTH-Byggvetenskap anordnas ett studiebesök och event den 18 Maj, Brobyggardagen i Snickarhallen.

Studenter, organisationer och företag som deltar eller är inblandade “broprojektet” samt alla intresserade är välkomna, men vi vill att ni anmäler er.

Vi får veta mer om utbildningen och kursen och den intressanta samverkan mella de olika skolorna. Vi får se och veta mer om gestaltning, konstruktion och arbetet med fem olika broarna och bron som ska byggas. Vi får information från de olika deltagande företagen och deras material och komponenter och även ta del av en miljöanalys och hur brobygget påverkar den känsliga igelbäcken. Vi kommer få veta mer om Snickarhallen och Hilding Brosenius (läs nedan om Hilding och HB-balken) och höra om KTH-Byggvetenskaps satsningar på träbyggnad och utbildning och tankar om framtiden.

Tid och plats

2022-05-18 Kl 14:00-17:30
KTH Snickarhallen, Drottning Kristinas väg 65A

Anmälan görs här

Preliminärt program

  • 14:00 Välkommen till KTH och Snickarhallen, Magnus Wålinder. Professor KTH Byggvetenskap
  • 14:10 Träbroprokursen, om kursen, Studio for Applied Architecture. Professor Roberto Crocetti med flera
  • 14:40 Visning av studentarbete, Fem arbetsgrupper/broar
  • 15:10 Träbrons miljöpåverkan i Igelbäcken, Emma Svensson Akusjärvi. Goodpoint
  • 15:45 Träbrokursen, Sponsorer Träskyddsföreningen, Fredrik Westin, Rothoblas. Diego Balla med flera
  • 16:15 Utveckling av Snickarhallen, Framtidens träbyggande, Magnus Wålinder
  • 16:30 CEN TC38 Standardisering av framtidens beständighet, Fredrik Westin
  • 16:50 Mingel, med dryck och snacks

Om Broprojektet

Under våren 2022 pågår ett studentprojekt i samarbete med KTH-Arkitektur, KTH-Byggvetenskap samt Arkitektskolan i Saarbrücken (Tyskland). Projektet handlar om att projektera en träbro som ska sedan byggas i Järvafältet, Stockholm. Just nu pågår intensivt projekteringsarbete, där fem studentgrupper jobbar med fem olika broförslag. Grupperna är en blandning av arkitekt- och ingenjörsstudenter handledda av lärare på både Byggvetenskap och Arkitektskolorna på KTH och Saarbrücke. Den 9 Maj kommer ett av de fem broförslagen att väljas ut av en jury. Därefter kommer byggarbetet att inledas i vår “snickarhall” på KTH-campus. Sedan kommer bron att fraktas till Järvafältet, troligen i flera “moduler” som kommer att kopplas ihop på plats. Nedan visas några tidiga arbetsskisser på de fem broprojekten…


De fem broprojekten

 


Om Hilding Brosenius. Professor och konstruktionschef med över 100 patent

https://sv.wikipedia.org/wiki/Hilding_Brosenius

I den så kallade HB-balken utgörs livet av tunna brädor som spikats korslagda i diagonal riktning i förhållande till balkens flänsar. På detta sätt byggdes balkar, ramar och treledsbågar för hangarer, idrottshallar med mera med stora spännvidder. Tekniken var arbetskrävande och används därför inte mer. Den borde dock kunna utvecklas och göras konkurrenskraftig med modern spikningsteknik. (Källa: Traguiden.se)

 

Senaste nyheterna

Odling och träskydd

Dagens impregnerade trävaror skyddas med miljöanpassade träskyddsmedel med kopparsalter som huvudsakligt...

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2024-06-14
Cancel