Inbjudan till medlemsmöte: MiljöbedömningsWorkshop 2

av | 2022-04-29, 15:29

Välkommen till medlemsmöte och MiljöbedömningsWorkshop nr 2.

Vi kommer berätta om hur du gör er Byggvarudeklaration och om alla uppdateringar som har skett. Vi visar Träskyddsföreningens faktablad och vägledning för miljöbedömningssystem och vad som har ändrats sedan senaste versionen.

Vi arbetar med uppdateringen just nu och skickar ut den så fort den är klar. Det är en hel del ändringar som ni behöver känna till och ta ställning till och kanske ändra i era dokumentationer och göra uppdatering av er Byggvarudeklaration. På mötet berättar vi mer. Vi går igenom grunderna så att alla kan hänga med och ger plats för frågot och diskussion.

Tid och plats

31 maj kl 13:00-15:00

Online: Microsoft Teams. Länk till mötet skickas ut till de som anmält sig.

ANMÄLAN

Agenda

  • Information om miljöbedömningar och hur impregnerat trä bedöms och märks
  • Nya ämnen med EU-gemensam klassificering och märkning – ATP 17
  • Genomgång av Faktablad och vägledning till Träskyddsföreningens medlemmar, utgåva 2022 maj
  • Information om byggavfall och hur impregnerat trä ska hanteras
  • Information om EPD, Environmental Product Declaration
  • Frågor

Mötet leds av Fredrik Westin och Emma Emma Svensson Akusjärvi, Goodpoint


Faktaruta

Dokumentet Miljöbedömningssystem och bedömningsunderlag för NTR-klassificerat virke – Faktablad och vägledning till Träskyddsföreningens medlemmar är ett omfattande och genomarbetat faktaunderlag som bistår med konkreta råd och data för att göra en korrekt deklaration och innehållsbeskrivning. Här hittar man beräkningar av kemiskt innehåll och alla uppgifter som man behöver för att göra en korrekt redovisning och deklaration av impregnerade trävaror.

Faktabladet ger en beskrivning över de bedömningssystem som förekommer på den svenska byggmarknaden. Utifrån de träskyddsmedel som idag används i Sverige så ges exempel på hur information kan redovisas på ett lämpligt sätt för att impregnerat virke ska kunna bedömas utifrån gällande förutsättningar.

Utgångspunkten för underlaget är att marknaden och användarna av NTR-certifierade trävaror ska få korrekt och aktuell information. Träskyddsföreningen medlemmar ansvarar själva uppdatera sina BVD’er (byggvarudeklarationer) med mera så att alla impregnerade trävaror från Träskyddsföreningens medlemmar får riktiga miljöbedömningar. Det är viktigt att tänka på att redovisningsexemplen är just exempel (i bilagorna bilaga 1 och 2) som behöver anpassas utifrån varje leverantörs förutsättningar och tillvägagångssätt.

Länk till den tidigare. Obs den nya kommer så skickas ut då den är färdig.

Miljöbedömningssystem och bedömningsunderlag för NTR-klassificerat virke

.-.

Cancel