Nyhetsbrevet

TräskyddsAktuellt Nyhetsbrev 2022-Februari

Ny remiss från Svanen, kräver svar!

Svanen har publicerat nya kriterier för Hus (089). Träskyddsföreningen har många synpunkter på förslagen och avser att besvara och föreslå förbättringar. Tyvärr är tiden knapp och arbetet måste avslutas inom en månad. Ett första medlemsmöte hålls på onsdag den 23 februari klockan 15:00-16:30 för att fånga upp synpunkter och påbörja arbetet. En kallelse/inbjudan kommer skickas till medlemmarna och övriga som önskar delta kan kontakta föreningen.
Här är länken till svanens Remiss-sida:

WEI Springmeeting 2022

Vår europeiska träskyddsförening i Bryssel, WEI-IEO bjuder in till traditionellt vårmöte för första gången sedan pandemin började. Det blir ett intressant program och trevligt att träffa våra europeiska kollegor.

WEIs styrelse sammanträder ävem i samband med medlemsmötet. Programmet för medlemsmötet innefattar bland mycket annat intressant att SIS kommer prata om deras avsikt att erbjuda sina tjänster att sköta kansliet för CEN TC38, något som den nordiska träskyddsindustrin ser positivt på.

WEIs president, Mikael Westin uppmanar Svenska Träskyddsföreningens medlemmar att komma till WEI Springmeeting i Brussel. Mötet hålls 30 och 31 mars på NOVOTEL BRUSSELS CENTRE. För mer information kontakta kansliet eller the WEI secretariat.

 


Årsmöte 2022: Boka in i kalendern

Torsdagen den 19:e maj håller Svenska Träskyddsföreningen årsmöte. Vi planerar för att vi är på Djurönäsets Konferens & Hotell i Stockholms skärgård (som ställdes in när pandemin började). Dessutom planeras ett studiebesök och teknikkonferens dagen före i samarbete med KTH i Stockholm.

Preliminärt program

  • Onsdagen 18:e maj eftermiddag. KTH Stockholm visar snickarhallen och elevarbete där arbetet med en modulbyggd träbro pågår. Det kommer även hållas flera intressanta föredrag om teknik och politik. tex projektet om NTR-certifierat limträ.
  • Torsdag 19:e maj förmiddag. Djurönäset, Styrelsemöte för styrelsen
  • Torsdag 19:e maj från lunch till kväll. Årsmöte och middag för föreningens medlemmar. Övernattning för de som vill
  • Fredag 20:e maj. Frukost och hemresa

Ta fram kalendern och reservera dagarna! Vi arbetar med att fastställa planen och boka lokaler mm och återkommer med inbjudningar och kallelser under i början av april eller så snart som möjligt.


Debatt om hållbar träbyggnad väcker uppmärksamhet

På Träskyddsföreningens initiativ publicerade Aktuell Hållbarhet en debattartikel för att uppmärksamma träskyddsbranschens utmaningar och behovet av att utveckla och förbättra träskyddsmedel i Europa och att biocidlagstiftningen leder till suboptimering på hållbarhetsområdet.

Ökad användning av trä som byggmaterial hotas av EU-byråkrati
Byråkratiska hinder för användning av träskyddsmedel kan stoppa användningen av klimatsmarta träkonstruktioner. Det skriver riksdagsledamöterna Emma Hult (MP) och Larry Söder (KD) tillsammans med Svenska träskyddsföreningens vd Fredrik Westin.
Publicerad: 27 januari 2022, 17:45

Organowood valde då att skriva en replik och därigenom kapa en viktig politisk fråga för egen marknadsföring. Det sker tyvärr på bekostnad av en saklig diskussion om framtida utveckling av effektiva och säkra träskyddsmedel. Jens Hamlin som står som avsändare använder ordet gift nio gånger i sin replik och med uppenbar okunnighet i miljökemi vrider bort diskussionen från en viktig diskussion till sitt eget företags populistiska särintressen.  Frågan handlar inte ens om reglering av kopparbiocider, utan om att tillämpningen av BPD riskerar att leda till träanvändningen i Europa minskar. Ni kan läsa Hamlins replik här.

Replik: Fullt rimligt att EU reglerar kopparimpregnerat trä som kan utgöra fara för djur och natur
Det är märkligt att Emma Hult och Larry Söder, i armkrok med träskyddsbranschen, argumenterar mot kommande EU-lagstiftning som ska reglera halten giftiga ämnen som används för att impregnera träprodukter. Det finns redan alternativa, effektiva och klimatsmarta träskydd på marknaden som lever upp till EU:s förordningar, skriver Jens Hamlin, vd för Organowood i en replik.
Publicerad: 3 februari 2022, 16:48

Det är många som har reagerat starkt på Jens Hamlins påståenden och Organowoods affärsmetoder och etik och det faktum att samtalet leds bort från saklighet till populism. Debatten kommer med all sannolikhet att fortsätta. Saklighet och fakta får uppmärksamhet ju längre debatten fortsätter.

Träskyddsföreningen verkar för att trä och träskyddade trävaror beskrivs sakligt och att kunder får kvalitet. Föreningens arbetar med hållbarhetsfrågor för branschen och NTR-systemet utgör ryggraden. NTR-systemet är teknikneutralt och oberoende och är öppet för alla teknologier för beständigt trä. Även Organowood kan vara med i NTR på lika villkor om de kan tillhandahålla samma dokumentation om rötskydd som övriga godkända medel och om tillverkningen underkastas tredjepartskontroll. Att NTR-märka är dessutom ärligt mot konsumenterna och billigt för företaget om man jämför med de kostnader som företag vanligen lägger på marknadsföring.

 


 

Nominera era kandidater till träskyddspriset

Nu är det din tur att nominera ett byggprojekt till Träskyddspriset 2022. Det kan  vara ett projekt som ni har deltagit i eller ett som du har “sett på stan”. Skicka ditt tips till årets upplaga av tävlingen Träskyddspriset.

Träskyddspriset har fått mycket uppmärksamhet i media och både kandidater och vinnare har setts i press och sociala medier. Vi tror att det även ger ringar på vattnet och bidrar till att träbyggnad i stad och park får välförtjänt uppmärksamhet. Även arkitekter, konstruktörer och leverantörer med fler uppmärksammas och ges synlighet i samband med Träskyddspriset.

 

Vinnare av Träskyddspriset 2021. Lugnets Terrass, Hammarby Sjöstad. Foto: Anna Simonsson

Överallt i hela Sverige byggs mer i trä – och detta pris uppmärksammar vackra, hållbara och inkluderande projekt i beständigt trä för våra ovärderliga utemiljöer. Det kan vara vid stadstorget, i bostadsområdet, i parken, vid vattnet eller på annan plats där du stannat till.

Hit skickar Du ditt bidrag: traskyddspriset@traskydd.com

Vi behöver ett foto eller internetlänk och en kort text där du motiverar varför du tycker att projektet är värt att uppmärksammas och i vilken kommun som projektet finns och gärna kontaktpersoner. Samtliga nomineringar – oavsett tid på året – sammanställs och blir behandlade. Egentligen behövs bara namn och ort men all information och beskrivning underlättar för oss.

Mer information om Träskyddspriset finner du här : https://traskydd.com/traskyddspriset-2022/

 


Remiss om BAT/BREF För ytbehandling mm

Regeringskansliets rättssekretariat skickade i veckan ut en Remiss – promemoria med förslag till genomförande av slutsatser om bästa tillgängliga teknik för ytbehandling med organiska lösningsmedel och behandling av trä och träprodukter med kemikalier – svar senast 11/5 2022

Den påverkar Träskyddsbranschen för de som producerar NTR B och använder liknade ytbehandling och målning. Träskyddsföreningen avser att lämna svar och vill ha synpunkter och samarbeta med medlemmar och andra.

Mer information kan hittas här: https://www.regeringen.se/remisser/2022/02/remiss-av-promemoria-med-forslag-till-genomforande-av-slutsatser–ytbehandling-med-organiska-losningsmedel-m.m/

 


 

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2023-12-05
Cancel