Nätupplagan: 2023-12-01 08:12

Svenska Träskyddsföreningen
Svenska Träskyddsinstitutet

Nominera till Träskyddspriset 2022

av | 2022 02 07 | TräskyddsAktuellt

Bästa medlem och läsare av TräskyddsAktuellt

Nu är det din tur att ta chansen att nominera ett byggprojekt till Träskyddspriset 2022. Vi vill uppmana dig att ge oss tips och förslag på ditt eller dina favoritprojekt till årets upplaga av tävlingen Träskyddspriset.

Träskyddspriset har fått mycket uppmärksamhet i media och både kandidater och vinnare har setts i press och sociala medier. Vi tror att det även ger ringar på vattnet och bidrar till att träbyggnad i stad och park får välförtjänt uppmärksamhet. Även arkitekter, konstruktörer och leverantörer med fler uppmärksammas och ges synlighet i samband med Träskyddspriset.

Vinnare av Träskyddspriset 2021. Lugnets Terrass, Hammarby Sjöstad. Foto: Anna Simonsson

Överallt i hela Sverige byggs mer i trä – och detta pris uppmärksammar vackra, hållbara och inkluderande projekt i beständigt trä för våra ovärderliga utemiljöer. Det kan vara vid stadstorget, i bostadsområdet, i parken, vid vattnet eller på annan plats där du stannat till.

Hit skickar Du ditt bidrag: traskyddspriset@traskydd.com

Vi behöver ett foto eller internetlänk och en kort text där du motiverar varför du tycker att projektet är värt att uppmärksammas och i vilken kommun som projektet finns och gärna kontaktpersoner. Samtliga nomineringar – oavsett tid på året – sammanställs och blir behandlade. Egentligen behövs bara namn och ort men all information och beskrivning underlättar för oss.

Så behandlas Din nominering:
Samtliga inkomna bidrag – oavsett tid på året – sammanställs och presenteras därefter för Träskyddsprisets jury som korar en vinnare och då kommunen som genomfört projektet uppmärksammas.

Mer information om Träskyddspriset finner du här : https://traskydd.com/traskyddspriset-2022/

Med bästa hälsningar
Fredrik Westin, VD
Svenska Träskyddsföreningen

Senaste nyheterna

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2023-12-01
Cancel