Inbjudan till medlemsmöte om Svanenremiss

av | 2022-02-16, 13:22

Hej Träskyddsföreningens medlemmar,
Vi ordnar ett teamsmöte nästa onsdag för medlemmar och intressenter för att diskutera och samla in synpunkter från medlemmarna på svanens nya remiss på Hus samt för att planera arbetet med att sammanställa synpunkter och skriva svar.
-.-
.-.
Remissen publicerades för en tid sedan och svaren ska lämnas till Svanen redan 15 mars 2022.
Här är länken till svanens Remiss-sida:

Medlemsmöte om Svanenremiss

onsdag 2022-02-23 kl 15:00-16:30

Microsoft Teams-möte via datorn eller mobil
Klicka här för att ansluta till mötet

Skicka gärna vidare till kollegor eller andra som du arbetar med i denna fråga. Om du inte har möjlighet att delta kan du kontakta mig eller någon annan som är med på mötet och få dina synpunkter framförda.
Med Vänliga Hälsningar
Fredrik
..
Cancel