Nätupplagan: 2023-12-01 08:12

Svenska Träskyddsföreningen
Svenska Träskyddsinstitutet

Aktuell Hållbarhet: Debatt om europeisk byråkrati

av | 2022 01 28 | TräskyddsAktuellt

Träskyddsföreningens VD Fredrik Westin tillsammans med Emma Hult (MP) och Larry Söder (KD) har publicerat en debattartikel om branschens viktiga framtidsfrågor för för byggande och klimatet.

Artikeln publicerades i Aktuell Hållbarhet och har väckt mycket uppmärksamhet.

Ökad användning av trä som byggmaterial hotas av EU-byråkrati
Byråkratiska hinder för användning av träskyddsmedel kan stoppa användningen av klimatsmarta träkonstruktioner. Det skriver riksdagsledamöterna Emma Hult (MP) och Larry Söder (KD) tillsammans med Svenska träskyddsföreningens vd Fredrik Westin.

Läs hela artikeln på Aktuell Hållbarhet

 

Läs själv vårt debattinlägg och dela gärna med vänner och kollegor och politiker!

 

Senaste nyheterna

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2023-12-01
Cancel