Nyhetsbrevet

Träskyddsaktuellt Nyhetsbrev 2021-November

Efter stora förseningar utger vi nu statistik för 2020. Rapportens format har återgått till det rapportformat som vi använde för några år sedan. Vi har samtidigt ändrat metod för insamling av data samtidigt görs nu datainsamling för hela NTR-området. Föreliggande rapport omfattar endast Sverige. NTR-statiskt för alla 110 NTR-certifierade företag kommer inom kort.

Produktionsökning 2020: 22%

Svenska Träskyddsinstitutet publicerar en komplett rapport över produktionsåret 2020 som visar på en betydande produktionsökning. Största volymen som registrerats. Under 2020…

Läs mer…


Träskydd och NTR uppmärksammas av Miljö och Utveckling

Under rubriken På väg mot träbyggnadssamhället: NTR-märket visar hur en hållbar framtid kan byggas beskrivs Träskyddsföreningens verksamhet inom…

Läs mer…


Följer du Träskydd i sociala medier?

Läs mer…

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2023-12-05
Cancel