Nätupplagan: 2023-12-07 12:12

Svenska Träskyddsföreningen
Svenska Träskyddsinstitutet

Träskydd och NTR uppmärksammas av Miljö och Utveckling

av | 2021 11 10 | Marknad

Under rubriken På väg mot träbyggnadssamhället: NTR-märket visar hur en hållbar framtid kan byggas beskrivs Träskyddsföreningens verksamhet inom hållbarhetsområdet. Det är viktigt och bra att fler får ta del av infomation om det arbete och de framsteg som träskyddsbranschen gör på hållbarhetsområdet.

Miljö & Utveckling är ett oberoende magasin och digital nyhetstjänst för dig som jobbar professionellt med miljö- och hållbarhetsfrågor i svensk inom näringsliv och offentlig sektor.

Intresset för att bygga med trä växer, men det gäller att se upp – bara för att en planka marknadsförs som hållbar betyder det inte att den håller länge. Nu vill Svenska Träskyddsföreningen hjälpa fler att välja beständigt material med minimal miljöpåverkan….

Läs hela artikeln här…

 

Senaste nyheterna

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2023-12-07
Cancel