Nätupplagan: 2023-12-01 07:12

Svenska Träskyddsföreningen
Svenska Träskyddsinstitutet

Produktionsökning 2020: 22%

av | 2021 11 19 | Marknad

Svenska Träskyddsinstitutet publicerar en komplett rapport över produktionsåret 2020 som visar på en betydande produktionsökning.

Under 2020 producerades drygt 1,6 miljoner m3 impregnerat trä, en ökning med knappt 22% jämfört med 2019. Producerad volym under 2020 är den hittills högsta som rapporterats sedan insamlingen av statistikuppgifter startade. Tidigare högsta notering var 2015 med cirka 1,56 miljoner m3.

Den stora ökningen kan främst förklaras med att Covid-19 pandemin medförde att många villa- och fritidshusägare tvingades semestra inom landet med begränsade möjligheter att resa. Mera resurser lades därför på att renovera hus och hem samt att bygga uteplatser m m, vilket resulterade i ökad användning av impregnerat trä.

Läs hela rapporten här:

STI Meddelande 189

Senaste nyheterna

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2023-12-01
Cancel