Medlemsmöte om Naturvårdsverkets föreskrifter

av | 2021-09-10, 11:20

Vad vi svarar Naturvårdsverket?

Träskyddsföreningen har arbetat med att förbereda svar på Naturvårdsverkets förslag till nya föreskrifter för träskyddsimpregnering.

Vi vill bjuda in berörda och medlemmar för att diskutera föreningens gemensamma svar samt även ge underlag för de medlemsföretag som önskar svara själva.

Remisstiden är satt till 15 september men den kan förlägnas om man begär det. (För de som vill gör ett eget svar och begära förlängd svarstid så ska man skicka en begäran om förlängd svarstid till registrator@naturvardsverket.se och ange följande ärendenummer
i ämnesraden: NV-05460-21)

Träskyddsföreningens och Svenskt Träs svarstid är förlängd till 30:e september.

Nya föreskrifter

De nya föreskrifterna gäller enbart de företag som har “C-anmälan” och gäller inte för de större företag som har “B-tillstånd”. För dessa gäller istället IUD och Bat som nu är på väg att implementeras.

De omarbetade föreskrifterna liknar “Bat” och ger vissa förtydliganden och större möjligheter för situationsanpassning.

Se därför till att du eller de kollegor som behöver, läser och sammanställer synpunkter.

Medlemsmöte nr 2

Kom till medlemsmötet för att ta del av en samanställning över vad vi avser att svara och lämna synpunkter och diskutera.

Tid Tisdagen 21:a september kl 15:00 – 16:30
Plats: Online Microsoft Teams
Föranmälan: ANMÄL DIG HÄR (eller skicka mail till Fredrik)

Länk till mötet kommer i din mail när du har anmält dig

Glöm inte att skriva upp det i din kalender.


Naturvårdsverkets brev och filer

 

Cancel