Strand- och badbryggor i havsmiljön, Trelleborg

2021-09-03 | Träskyddspriset 2021

De mångsidiga och vackert utformade havsbadsbryggorna i Trelleborgs kommun är anpassade efter den lokala stranden, och smälter in i miljön på ett enastående sätt. Med de ibland nästan ”omöjliga”, steniga stränderna som utgör hinder för bad, möjliggör dessa träbryggor kort och gott vidgade och förbättrade badmöjligheter för alla samhällsgrupper. Det är till och med svårt att i avgöra om någon brygga är ”bättre” än någon annan, men den stora strandbryggan vid Dalabadet inne i Trelleborgs stadsmiljö, har många kvaliteter.

Turism, bad och rekreation är i vår tid en del av besöksnäringen som blir allt viktigare i de flesta regioner och kommuner, inte minst längst vår allra sydligaste kustlinje med Sveriges sydspets vid Smygehuk, som ligger i Trelleborgs kommun.

Namnet Trelleborg härrör annars från det faktum att här restes för mer än tusen år sedan en ringborg, en av två som återfunnits i det som en gång var Öst-Danmark. Men tillhörigheten kanske inte alltid var så noggrann mellan de relativt svaga statsbildningarna i Norden. År 1260 gavs nämligen både Trelleborg och Malmö som brudgåva till den svenske kungen när en dansk prinsessa giftes bort med en svensk prins.

Träskyddspriset 2021. Strandbryggor Trelleborg. Foto: Lars Dareberg

Det som har haft verklig betydelse under lång tid kring dessa stränder i sydsverige och i synnerhet Trelleborg, är en avgörande betydelse i den omfattande sillhandeln i Östersjön. Sillfångsterna var goda och många av dessa landades i Trelleborg och på Sydkusten. De tyska handelsmännen från Hansan kom seglande till Trelleborg för att byta salt mot sill.

Idag är Trelleborg Sveriges näst största hamn med en årlig trafikmängd på mer än tio miljoner ton, och från en av många fina strandbryggor – som den vid Dalabadet inne i Trelleborgs stadsmiljö, går det att se skytteltrafiken av stora fartyg som kontinuerligt går i trafik till Sassnitz och andra destinationer. Och till bryggorna kommer inte bara folk som vill ta ett dopp i havet utan även sitta på bänkar för att sola, vila och umgås med andra. Bryggorna är nästan aldrig tomma, även om vädret är dåligt.

Från andra strandbryggor är utsikten mot den danska ön Bornholm tillsammans med kontrasten av ljus, vatten och himmel storslagen. De många och långa, mäktiga och stora strand- och badbryggorna som blivit en del av Trelleborgs kommuns strandlinje, har kommit till för att stränderna här är steniga och på många ställen omöjliggör bad. Tillgänglighetsanpassning är också en tydlig satsning från kommunens sida, och här visas upp nytänkande och innovation, med breda stegar med generösa räcken – bland mycket annat.

Val av hållbart och skyddat trä för en tuff havsmiljö, borgar för lång hållbarhet. Samtidigt är säkerhetskriterierna också satta enligt skarpa kriterier och som inkluderar regelbundna kontroller. Bryggornas anpassning till den lokala miljön är utan tvekan genomförd på ett omsorgsfullt sätt, och turistfotograferna är många på platserna där bryggorna utgör en fast punkt mot horisonten över de glittrande vattnen i lugnt väder. .

Hållbarhetens tre kriterier har legat till grund för både val av material och långsiktighet i konstruktioner. Lång erfarenhet av den blåsiga och vattenpiskande miljön medför att fysisk hållbarhet hamnat i fokus. Som utgångspunkt finns förstås också höga ambitioner för turistbesök och högt säkerhetstänkande och anpassning för tillgänglighet.

I sig är höga och långa havsbryggor förstås inget nytt. Däremot har hög tillgänglighet även för funktionshindrade kommit in som ett viktigt och demokratiskt inslag, vilket har inneburit en anpassning av bryggorna. Dessa erfarenheter kan naturligtvis andra kommuner använda och som möter liknande omständigheter.

Fakta om projektet

Byggår: 2012-2020

Beställare: Trelleborgs kommun (och i några exempel) i samverkan med campingverksamheter. Bryggorna finns ibland annat Smygehuk, Dalabadet i Trelleborg, Skåre Backar, Skateholm och Beddinge strand.

Typ av konstruktion: Ca tio höga och långsträckta bryggor med (i vissa fall) viloytor och tillgänglighetsanpassade ramper och trappor. Avsikten med höjd och längd för bryggorna är att badande kan ta sig förbi en stenig och svårpasserad strandkant.

Arkitekt/Konstruktör: Trelleborgs kommun (egen regi)

Materialval: I princip uteslutande NTR-certifierad furu i olika klasser.

Mer Bilder

Cancel