Lugnets terrass i Hammarby Sjöstad – pärla i grön stadsmiljö

Lugnets terrass mellan Henriksdalshamnen och Sickla udde blev tidigt en omåttligt populär besöks- och vistelse plats för de boende i Hammarby Sjöstad. Parken består av en trädgård närmast Lugnets allé med ett stort trädäck att vistas på och en sjögård omgiven av bryggor. Efter det ursprungliga utförandet i ektrall 2012 uppstod problem med (röt)skador på trädäcket med säkerhetsrisker som följd. Nu 2020-21 har beställaren ”gjort om och gjort rätt” och då är valet av skyddat NTR-certifierad furu ett medvetet val vid ombyggnationen.

De södra stränderna vid Hammarby sjö har i äldre tid främst fungerat som jordbruksmark. När Hammarbyleden byggdes 1918–1925 kom området kring Hammarby gård att förändras till ett av Stockholms industriområden. Här etablerades flera tunga industrier, såsom General Motors och Asea. Betydelsen av hamnen och platsen minskade successivt och i början av 1990-talet bestämde sig Stockholms stad för en ny användning av området kring sjön. Med modell från Docklands i London och andra omfattande omgestaltningar av industri- och varvsområden spirade tanken på Hammarby Sjöstad, ett bostadsområde för uppemot 30 000 stockholmare (idag ca 21 000). Kuriöst nog var också att den nya stadsdelen skulle bidra till att Stockholm skulle få Olympiska sommarspelen 2004 (som sedermera som bekant gick till Aten).

I mitten av 1990-talet beslutades det Hammarby Sjöstad också skulle uppföras som ett föredöme i miljöanpassning. Tekniska installationer, byggnader och trafikmiljön har miljöanpassats. Här finns fjärrvärme för uppvärmning, solceller på taken och biogasspisar i bostäderna. Medvetet har antalet bilplatser hållits nere och boflottar för sjöfåglar har satts ut. Det finns gott om konstnärlig utsmyckningar och generösa besöks- och mötesytor, och det är här Lugnets terrass med sin träprägel kommer in som en pärla i stadsmiljön.

Nominerad till Träskyddspriset 2021. Foto: Anna Simonsson

År 2012 kom den ursprungliga terrassen på plats i utformning av Nyréns arkitekter. Snabbt kom platsen att användas för kreativa möten, fikapauser, yoga och gemensamma utevistelser av alla de slag. Även fågelskåderi och filminspelningar har förekommit. Tidningsklipp från tiden då bristerna började uppmärksammas vittnar om ”besvikelse” och när platsen slutligen stängdes på grund av säkerhetsrisker, uppstod närmast ett ramaskri.

Vid ombyggnationen 2020-21 är ett medvetet val av beständiga trämaterial viktigt för Stadsdelsnämnden Södermalm, som står som beställare. Promenadstråk och trädäck är extremt populära vilket medför högt slitage vid olika typer av aktiviteter. Redan från början användes trä som material vid utformningen av det generösa trädäcket av Nyréns arkitektkontor, med varierade funktioner. Efter ett antal år uppstod tydliga problem med rötskador och därmed säkerhetsrisker, vilket inte minst uppmärksammades av sjöstadsborna. Den populära besöksplatsen stängdes helt under en period i väntan på renovering och byte av material till beständiga produkter som ska fungera under lång tid och som skapar förutsättningar för hårt slitage på sjöstadsbornas favoritplats.

Valet av trämaterial vid ombyggnaden 2020-21 har haft beständigt trä som utgångspunkt. Projektet visar därför närmast demonstrativt upp hur en process vid icke beständiga materialval mycket väl kan gå till. NTR-certifierade produkter lämnar 20 års garanti till konsumenter.

Den uppmärksammade ombyggnaden av Lugnets Terrass i Hammarby Sjöstad och processen för hantering av densamma, kan på sätt och vis fungera som en modell för de kommuner och beställare som drabbas när valet av träprodukter sker utan att noggrant analys av produkternas beständighet över tid. I synnerhet i vattennära områden, är detta angeläget. Området och Lugnets terrass kommer efter ombyggnad givetvis att bibehålla sina estetiska kvaliteter – och dessutom under längre tid – och nu med en möjlighet att använda platsen säkert och för allehanda aktiviteter och besök för lång tid framöver.

 

Fakta om projektet

Byggår: (2012), 2020-21
Beställare: (Stockholms stad, Exploateringskontoret 2012) Stockholms Stad, Södermalms Stadsdelsnämnd 2020-21
Typ av konstruktion: Trädäck, promenadstråk, parkmiljö mm.
Arkitekt: Nyréns Arkitektkontor
Belysning: Ljus och Gestaltning
Konstruktör: KFS
Materialval: NTR-certifierad furu, ombyggnation 2020-21
Materialleverantör (ombyggnad 2020-21): Moelven

 

Mer bilder:

Cancel