Järvzoo i Ljusdal – unik parkmiljö i naturskönt skogslandskap

2021-09-01 | Träskyddspriset 2021

Den unika parkmiljön i Järvzoo i skogs- och naturområdet i Ljusdals kommun i Hälsingland lämnar ingen oberörd. Möjligheterna för alla att se och få överblick över parkens attraktioner har successivt byggts ut till gagn för alla. Här måste parkledningens tidiga strategiska beslut att med smarta träkonstruktioner genomföra en satsning på tillgänglighet betraktas som nyskapande. Här kan besökaren njuta av den vilda orörda skogen, tystnaden och den trolska stämningen.

Järvzoo ligger naturskönt i skogslandskapet i Järvsö och har sitt signum i att visa enbart nordiska djur, och med speciellt fokus på de fyra stora rovdjuren varg, lo, björn och järv. Järvzoo uppvisar hög klass avseende valet av inramning för parkens djur och fauna. Det märks tydligt när det gäller funktionsbyggnaderna i parkmiljön där arkitektur och utformning är enhetlig med hög naturprofil och väl utformad för sitt ändamål.

Ett innovativt och nyskapande inslag togs tidigt genom att runt anläggningen uppföra Sveriges längsta ”trätrottoar” om cirka 3 kilometer. Träpromenaden är innovativ främst med sin funktion till gagn för besökare i alla åldrar, inte minst för barnfamiljer med barnvagnar och personer med funktionshinder. Men även valet av skyddat trä borgar för hållbarhet ur alla aspekter.

Jarvzoo i Ljusdal

Jarvzoo i Ljusdal. Nominerad till Träskyddspriset 2021. Foto: Anna Simonsson

Järvsö invigdes 1991 och fungerar som en destination för avkoppling – men även för utmanande aktiviteter. Här finns något för alla, oavsett om det handlar om ett rogivande yogapass, skidåkning vid intilliggande Järvsöbacken, utmanande downhill- cykling eller en inspirerande guidning bland Nordens vilda djur på Järvzoo.

Järvzoo innebär ett besök i natur och skog, är en vanlig kommentar bland entusiasterna. Parken jobbar kontinuerligt för att verka enligt hållbarhetens alla kritierier, vilket varit en ambition sedan starten och valet av trä blev en självklarhet för det unika promenadstråket runt hela anläggningen och även för övriga utemiljöer och byggnader.

De äldsta delarna av den långa trätrottoaren har också stått sig väl över tid och är föremål för ständiga kontroller. Omfattningen är 80 000 löpmeter virke enkom för den iögonenfallande trätrottoaren. De funktioner för en modern och tillgänglig parkmiljö som valts ut, är väl anpassad för ändamålet.

Det var på ett tidigt stadium förordat NTR-certifierad furu för trätrottoaren. Valet av material har skett med främst fysiskt lång hållbarhet i fokus, vilket också förstås betyder minimala underhållskostnader. Samtidigt har förstås närvaron av exempelvis barnfamiljer och emellanåt hårt slitage och frekvent belastning medfört höga krav på säkerhetskontroll och på senare år särskilt fokus på tillgänglighet.

 

Fakta om projektet

Byggår: 1991, kompletterad och fullt utbyggd i senaste etappen 2018
Beställare: Järvzoo
Typ av byggnad: Märkesbyggnader inom djurparken samt Sveriges längsta sammanhängande trätrottoar om 2950 m.
Entreprenör: Lokala Ljusdal
Materialval: NTR-certifierad furu i såväl utemiljön i parkmiljön, skyltar, men framför allt i den långa trätrottoaren.

Mer information:

https://jarvzoo.se/

Mer bilder:

Cancel