Nyhetsbrevet

Träskyddsaktuellt Nyhetsbrev 2021-Juli

Vid årsstämman antog Träskyddsföreningen en ny och helt omarbetat hållbarhetsstrategi! Här sammanfattas de viktigaste men läs gärna mer på hemsidan.


Semesterhälsning och sommarstängt på kansliet

Kansliet har sommarstängt mellan fredagen den 16 juli till den 6 augusti.

Från den 9:e augusti har vi öppet som vanligt.

Vi önskar alla en skön och säker semester

Fredrik


ECHA kallar till samråd om Propiconazole

Texten ges endast på engelska från ECHA

If an active substance meets any of the criteria for substitution listed in Article 10(1) of the Biocidal Products Regulation (BPR), then the evaluating competent authority may identify the substances as a potential candidate for substitution.

Träskyddsföreningen stödjer fortsatt användning av Propiconazole fram till att effektiva alternativ finns och är utprovade. Träskyddsföreningen kommer att delta i samrådet som är öppet till den 6 september 2021.

Läs hela texten på hemsidan…


Remiss från Naturvårdsverket om Träskydd

Naturvårdsverket har nu distribuerat “Remiss av förslag på ny föreskrift om träskyddsbehandling med kemikalier”. Tyvärr finns den inte på Naturvårdsverkets hemsida och det är extra olyckligt då remisstiden i huvudsak ligger under sommarsemestrarna och synpunkter ska lämnas senast den 15 september. Vi delar därför de av Naturvårdsverket utsända dokumenten i länkarna nedan. Nu krävs handling

Remiss från KemI

Kemikalieinspektionen har nyligen distribuerat en remiss till “Förslag till föreskrifter om bekämpningsmedel”

De stora ändringarna avser nog inte Träskydd utan berör huvudsakligen växtskydd men det ligger på vår lott att nagelfara texterna. En del nya referenser till EU-lag och förordningar samt till Naturvårdsverkets föreskrifter. Träskyddsföreningen kommer behöva hjälp av medlemmarna att genomlysa detta och sedan besluta hur vi ska svara på remissen.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.
Synpunkter på remissen önskas senast den 13 oktober 2021.

…Fortsätt läsa


Riksdagen: Likvärdig bedömning och tillsyn av impregnerat trä

Måndagen den 31:a maj lyftes Träbyggnadsfrågan ännu en gång och förutsättningarna för den svenska träskyddsindustrin i en Riksdagsdebatt. Frågan är aktuell för att modernt impregnerat trä är en av de viktigaste materialen för att minska byggsektorns klimatbelastning och bygga bort klimatkrisen. Åtgärder behövs för att stödja träbyggande på fler ställen genom enkla och tydliga regler och lika villkor för svenska företag och för EUs inre marknad.

Larry Söder (KD) ställde Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) till svars och krävde åtgärder för att uppnå Likvärdig bedömning och tillsyn av impregnerat trä.

Debatten som finns inspelad och kan ses på… Fortsätt läsa…


Beställ ditt ByggaUte så dina kunder kan välja rätt trä till rätt plats

Här är en liten påminnelse för medlemmar och handlare att använda sig av det utmärkta säljstöds- och informationsmaterialet.

Läs mer om Byggaute här…


 

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2023-12-01
Cancel