Nätupplagan: 2023-12-06 16:12

Svenska Träskyddsföreningen
Svenska Träskyddsinstitutet

Remiss från Naturvårdsverket om Träskydd

av | 2021 07 16 | Standardisering

Naturvårdsverket har nu distribuerat “Remiss av förslag på ny föreskrift om träskyddsbehandling med kemikalier”.

Tyvärr finns den inte på Naturvårdsverkets hemsida och det är extra olyckligt då remisstiden i huvudsak ligger under sommarsemestrarna och synpunkter ska lämnas senast den 15 september.

Vi delar därför de av Naturvårdsverket utsända dokumenten i länkarna nedan.

Nu krävs handling och krafttag!

Det finns en hel del i de föreslagna föreskrifterna som vi måste bearbeta och svara på. Se därför till att du eller de kollegor som behöver, läser och sammanställer synpunkter. De som kan delar sedan på vårt Remissmöte som Träskyddsföreningen ordnar den 10 augusti.

Vi börjar med att Därför tänker vi ordna Remissmöte för att sammanställa synpunkter och organisera arbetet med att ta fram remissvar.

Tid Tisdagen 10:e augusti kl 13:00 – 15:00
Plats: Online Microsoft Teams
Föranmälan: ANMÄL DIG HÄR (eller skicka mail till Fredrik)

Glöm inte att skriva upp det i din kalender.


Naturvårdsverkets brev och filer

 

Senaste nyheterna

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2023-12-06
Cancel