Nätupplagan: 2023-12-01 07:12

Svenska Träskyddsföreningen
Svenska Träskyddsinstitutet

Riksdagen: Likvärdig bedömning och tillsyn av impregnerat trä

av | 2021 06 03 | Föreningen

Måndagen den 31:a maj lyftes Träbyggnadsfrågan ännu en gång och förutsättningarna för den svenska träskyddsindustrin i en Riksdagsdebatt. Frågan är aktuell för att modernt impregnerat trä är en av de viktigaste materialen för att minska byggsektorns klimatbelastning och bygga bort klimatkrisen. Åtgärder behövs för att stödja träbyggande på fler ställen genom enkla och tydliga regler och lika villkor för svenska företag och för EUs inre marknad.

Larry Söder (KD) ställde Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) till svars och krävde åtgärder för att uppnå Likvärdig bedömning och tillsyn av impregnerat trä.

Debatten som finns inspelad och kan ses på riksdagens hemsida (Se länk nedan) eller läsas i form av riksdagsprotokoll.

Larry Söder framhåller vikten av ökad användning av svenskt trä och att impregnerat trä behövs för klimatet och är mer hållbart än alternativen. Sveriges gröna guld behöver utnyttjas bättre och regeringen borde vidta fler åtgärder för att underlätta för den svenska industrin.

Vi noterar att vise stadsminister Per Bolund vid flera tillfällen under debatten riktar uppmärksamheten mot framstegen i informationsgivningen i handeln och till konsumenter har blivit mycket bättre och det är uppenbart att det är Träskyddsföreningens nya TSM-system som avses.

https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellationsdebatt/likvardig-bedomning-och-tillsyn-av-impregnerat-tra_H810723?did=H810723

 

Senaste nyheterna

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2023-12-01
Cancel