Nätupplagan: 2024-07-25 17:09

Vägledning för byggvarubedömning av impregnerade trävaror

av | 2021 05 17 | Föreningen

Idag publiceras Träskyddsföreningens faktablad och vägledning för miljöbedömningssystem. Vi är säkra på att det kommer spara många avslitna hårstrån och resultera i bättre affärer. Vägledningen har redan resulterat i att Kurt Lagergrens Trävaru AB som använder Tanalith har fått bedömningen rekommenderas i Byggvarubedömningen för både NTR A och NTR AB. Det bör vara fullt möjligt för alla medlemmar att uppnå samma bedömning med stöd av vägledningen.

Dokumentet som har den lite krångliga, men beskrivande titeln Miljöbedömningssystem och bedömningsunderlag för NTR-klassificerat virke – Faktablad och vägledning till Träskyddsföreningens medlemmar (länk nedan) är ett omfattande och mycket genomarbetat faktaunderlag som bistår med konkreta råd och data för att göra en korrekt deklaration och innehållsbeskrivning. Här hittar ni beräkningar av kemiskt innehåll och alla uppgifter som man behöver för att göra en korrekt redovisning och deklaration av impregnerade trävaror.

Medelstillverkarna har deltagit med aktuell och i vissa fall även uppdaterat underlag och produktfakta. De nya underlagen om farligt avfall som utarbetats av IVL och SLU har används till stöd. Därefter har vägledningen stämts av med Byggvarubedömningen och Sunda hus. Det har genomförts en skarp test av vägledningen genom att använda den för att genomföra en byggvarubedömning för Kurt Lagergrens Trävaru AB. Resultatet talar för sig själv: NTR A och NTR AB tillverkad med Tanalith har erhållit bedömningen Rekommenderas i BVB!

Faktabladet ger en beskrivning över de bedömningssystem som förekommer på den svenska byggmarknaden. Utifrån de träskyddsmedel som idag används i Sverige så ges exempel på hur information kan redovisas på ett lämpligt sätt för att impregnerat virke ska kunna bedömas utifrån gällande förutsättningar.

Utgångspunkten för underlaget är att marknaden och användarna av NTR-certifierade trävaror ska få korrekt och aktuell information. Nu återstår arbetet för Träskyddsföreningen medlemmar att själva uppdatera sina BVD’er (byggvarudeklarationer) med mera så att alla impregnerade trävaror från Träskyddsföreningens medlemmar får riktiga miljöbedömningar. Det är viktigt att tänka på att redovisningsexemplen är just exempel (i bilagorna bilaga 1 och 2) som behöver anpassas utifrån varje leverantörs förutsättningar och tillvägagångssätt.

Nästa steg är workshop och utbildning

För att komma igång så snabbt som möjligt anordnar vi en “MiljöbedömningsWorkshop” där Träskyddsföreningen och Goodpoint presenterar dokumentet och beskriver hur man använder vägledningen. Därutöver beskrivs hur man kan få mer hjälp och stöd och utbildning.

Dag och tid 2021-05-26 Kl 09:00 – 10:30

Anmälan till –> MiljöbedömningsWorkshop


Faktablad och vägledning Miljöbedömningssystem 
(Endast inloggade medlemmar)

 

 

 


 

Senaste nyheterna

Sommarhälsning!

Vi önskar er alla en underbar sommar och hoppas ni får en avkopplande och härlig semester! Vi vill även...

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2024-07-25
Cancel