Splintandel i impregnerat virke för användningsklass NTR A

av | 2021-05-05, 16:17

Publicerad 2021-05-05

Resultat av en svensk undersökning hos 14 impregneringsföretag

Rapport splintved klass A (SLU_maj 2021)

Nasko Terziev, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Institutionen för skogens biomaterial och teknologi/Avdelning Trävetenskap och teknologi
Stephan Breyne, Dipl. Holzwirt, Dr. rer. nat.

Sammanfattning

Enligt europeisk lagstiftning, kopplas klassificeringen av avfall från impregnerat virke till den största delen ihop med andelen miljöfarliga ämnen i slutprodukten. Eftersom andelen träskyddsmedel och miljöfarliga ämnen är i stort sett begränsade till splintveden, är kunskapen om splintvedsandelen ytterst viktig i samband med avfallsbedömningen.

Splintvedsandelen för svenskt, NTR A klassat furuvirke beräknades genom slumpmässig mätning av lösningsupptagning vid 277 impregneringar hos 14 svenska företag. Företagen som ingick i undersökningen levererar 58.5% av totala volymen impregnerat virke för NTR klass A i Sverige.

Medelvärdet på splintvedandelen har beräknats att ligga på 34.1%. Med hänvisning till IVL rapport U6440 ”Avfallklassificering av impregnerat virke” (2021) skulle sortimentet ”enligt NTR A impregnerat virke” därmed inte klassificeras som farligt avfall.


Cancel