Kallelse till Föreningsstämma 2021

av | 2021-05-01, 10:30

Kallelse och föredragningslista 2021

Art: Ordinarie föreningsstämma 2021 i
Svenska Träskyddsföreningen och
Svenska Träskyddsinstitutet
Tid: Torsdagen den 20 maj 2021, kl 11.00 till ca 12:00
Plats: Online, Teams efter anmälan och kalenderinbjudan
Kallade: Föreningens medlemmar

Se bifogad/länkad fil nedan

Stämmohandlingar utsändes 14 dagar före till medlemmar och de som anmält sig till stämman.

Ärenden som medlemmar önskar att lyfta på stämman ska ha inkommit till styrelsen senast 15 dagar före stämman.

Anmäl dig till Föreningsstämman 2021 här —>


Översiktlig tidsplan för de olika aktiviteterna under dagen för Träskyddsstämman

09:00 – 10:45 Styrelsemöte STF-STI 2021-2 (Styrelsen)

11:00 – 12:00 Föreningsstämma 2021 (Medlemmar)

12:00 – 13:00 Lunch

13:00 – 13:20 Styrelsemöte SFT-STI Konstituerande (Styrelsen)

13:20 – 13:30 Stämma SvTF Service AB (AU + representant)

13:30 – 14:00 Styrelsemöte i SvTF Service AB Konstituerande (AU)

Kalenderinbjudan sänds separat till styrelsemöten och övriga möten

Varmt välkomna!
Ulrik Lindgren
Ordförande


2021-05-20 STF STI Kallelse och Föredragningslist...


 

 

Cancel