Nätupplagan: 2023-12-01 08:12

Svenska Träskyddsföreningen
Svenska Träskyddsinstitutet

Svanen godkänner NTR-certifierat trä

av | 2021 04 15 | Marknad, Standardisering

Svanen har nu fastställt en ny generation med reviderade kriterier för Utemöbler, lek- och parkutrustning. Vad innebär då dessa nya kriterier?

Svanens kriterier för Utemöbler, lek- och parkutrustning 4.0

Svanens nya kriterier tillåter nu beständigt trä som blivit behandlade med träskyddsmedel – trä som till exempel är NTR-certifierat. Detta innebär mycket för den svenska träindustrin. Tidigare har lekparker till exempel byggts med importerat trä eller i andra material. Dessa nya kriterier innebär en omställning – utemöbler, lek- och parkutrustning kommer kunna byggas i svenskproducerat trä och material som har lång hållbarhet.

Svenska träskyddsförmedlingen ser positivt på dessa nya kriterier då de öppnar upp för en ny svensk marknad – något som både skapar nya konkurrensfördelar för inhemska producenter, kommer kunna minskar import och således minska utsläpp. Att Svanen kommit med dessa nya kriterier innebär nya fördelar, både för svenska producenter och för miljön. Dessutom är det roligt att se att utvecklingen går åt rätt håll när det gäller synen på impregnerat trä och träförädling – att NTR-certifierat trävaror är säkra, beständiga och naturliga!

Läs mer om de nya kraven och vad de innebär här!

Senaste nyheterna

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2023-12-01
Cancel