Nätupplagan: 2023-12-01 07:12

Svenska Träskyddsföreningen
Svenska Träskyddsinstitutet

Riksdagen: Träförädling och modernt träskydd debatteras ur ett konkurrensperspektiv

av | 2021 02 26 | Föreningen

Fredagen 26:e februari tog en Interpellationsdebatt plats i riksdagen. Larry Söder (KD) ställde då frågor till ansvarig minister Per Bolund (MP). I fokus stod träbyggande i utemiljöer och framtidens byggande. (Debatten påbörjades 2021-02-26 kl 09:00).

Debatten gick att följas live på Riksdagens webb-tv, men finns nu även tillgängligt som inspelning. På sidan nedan finns även Larry Söders skriftliga fråga till ministern, som utgör bakgrunden till debatten i kammaren.

https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellation/varnande-av-trabyggnationer-i-utomhusmiljo_H810380

Interpellationsdebatt

Video interpellation: Värnande av träbyggnationer i utomhusmiljö
Interpellation 2020/21:380 av Larry Söder (KD)

https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellation/varnande-av-trabyggnationer-i-utomhusmiljo_H810380

Senaste nyheterna

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2023-12-01
Cancel