fbpx

TräskyddsAktuellt

Aktuellt  från
Träskyddsföreningen och Träskyddsinstitutet

Nätupplagan: 2021-04-11 23:04

Riksdagen: Träförädling och modernt träskydd debatteras ur ett konkurrensperspektiv

by | 2021 02 26 | Föreningen, TräskyddsAktuellt

Under dagens Interpellationsdebatt i riksdagen ställer Larry Söder (KD) frågor till ansvarig minister Per Bolund (MP). Träbyggande i utemiljöer och framtidens byggande debatteras. (Debatten påbörjas 2021-02-26 kl 09:00).

Man kan följa debatten på Riksdagens webb-tv, både live och senare i inspelad. På sidan nedan finns även Larry Söders skriftliga fråga till ministern, som utgör bakgrunden till debatten i kammaren.

https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellation/varnande-av-trabyggnationer-i-utomhusmiljo_H810380

Interpellationsdebatt

Interpellation:Värnande av träbyggnationer i utomhusmiljö
Interpellation 2020/21:380 av Larry Söder (KD)

https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellation/varnande-av-trabyggnationer-i-utomhusmiljo_H810380

Print Friendly, PDF & Email

Senaste nyheterna

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2021-04-11
Cancel