Nätupplagan: 2023-11-29 23:11

Svenska Träskyddsföreningen
Svenska Träskyddsinstitutet

BAT conclusions – vad innebär de för träimpregneringsindustrin?

av | 2021 02 24 | Standardisering

Återpublicering av dokumentet BAT conclusions – vad innebär de för träimpregneringsindustrin? som skrevs av Jöran Jermer i november 2019. Kommentarerna är fortsatt relevanta och är en god utgångspunkt.

BAT conclusions – vad innebär de för träimpregneringsindustrin?

Senaste nyheterna

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2023-11-29
Cancel