Nätupplagan: 2023-12-01 08:12

Svenska Träskyddsföreningen
Svenska Träskyddsinstitutet

Inbjudan till BAT-föreläsning

av | 2021 01 25 | Evenemang, Föreningen

Introduktion till IED och BAT-slutsatser

25 februari 2021 mellan kl. 09:00-12:00

Online

Välkommen till introduktionsföreläsning avseende IED-direktivet och BAT-slutsatserna för behandling av trä och träprodukter med kemikalier

Fröberg & Lundholm Advokatbyrå är Sveriges ledande advokatbyrå inom mark- och miljörätt med en unik spetskompetens och erfarenhet inom svensk och internationell miljörätt. Byrån arbetar med inriktning mot en rad olika branscher, bland annat skogs- och förädlingsindustrin.

Fröberg & Lundholm Advokatbyrå samarbetar med Svenska Trässkyddsföreningen och har nu – med anledning av att EU-kommissionen antagit och publicerat BAT-slutsatser för behandling av trä och träprodukter med kemikalier – tagit fram en introduktionsföreläsning för föreningens medlemmar.

Introduktionsföreläsningen är gratis och kommer att hållas via Teams den 25 februari 2021 mellan kl. 09:00-12:00. Föreläsningen är i första hand framtagen för föreningens medlemmar men även andra yrkesverksamma är välkomna. Anmälan och registrering är obligatoriskt (Röd knapp nedan)

I föreläsningen kommer huvudsakligen följande frågor att behandlas:

  • Vad är IED-direktivet och BAT-slutsatser?
  • Hur tillämpas IED-direktivet och BAT-slutsatser i svensk rätt?
  • Vad innebär BAT-slutsatserna för behandling av trä och träprodukter för träimpregneringsverksamheter i Sverige?
  • Frågor och diskussion

Föreläsare kommer att vara advokaterna Mikael Berglund och Robin Håkansson.

Medlemmar som är intresserade av att delta på föreläsningen ska anmäla sig på Traskydd.com.

Om ni har några frågor kring ämnet som ska behandlas inom föreläsningen får ni med fördel skicka dem till robin.hakansson@froberg-lundholm.se innan föreläsningen så kommer föreläsarna att i möjligaste mån försöka att besvara dem inom ramen för föreläsningen.

Mer information finns att läsa på Naturvårdsverkets hemsida om BAT

Värd för föreläsningen är Svenska Träskyddsföreningen i samarbete med Fröberg & Lundholm Advokatbyrå

Anmälan till föreläsning

 


 

Senaste nyheterna

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2023-12-01
Cancel