Nätupplagan: 2024-04-21 13:44

Inbjudan till Kurs i Industriellt Träskydd 2021

av | 2020 12 22 | Föreningen

Träskyddsbranschens klassiska utbildning i Industriellt Träskydd har efter en intensiv omarbetning återlanserats som distansutbildning. Formatet har ändrats och alla föredrag och kursmoment har anpassats till vår nya distanserade livsstil. Läs hela inbjudan och anmäl dig nu!

Kurs i industriellt träskydd anordnas av Träskyddsinstitutet i samarbete med Arbetsmiljöverket. Kursen ger behörighet för hantering av bekämpningsmedel klass 1 AV samt Träskyddsinstitutets grundutbildning i industriellt träskydd.

Kursen kan läsas på två sätt, antingen läser man hela kursen eller så läser man de två sista dagarna för att genomgå repetitionskurs för att förnya sin behörighet klass 1 AV. För klass 1 behörighet måste man avlägga skriftlig prov.

Grundkurs
Datum: 3:e, 4:e, 5:e, 10:e samt 11:e februari 2021
Omfattning: 5 förmiddagar (08:00-12:00) och en självstudielektion

Repetitionskurs
Datum: 10:e samt 11:e februari 2021
Omfattning: 2 förmiddagar (08:00-12:00)

Plats: Online

Läs hela kursinbjudan här

Kursen vänder sig till

  • Impregneringsoperatörer, arbetsledare, chefer med flera inom träskyddsindustrin
  • Försäljare och teknisk personal hos leverantörer av träskyddsmedel
  • Andra träskyddsintresserade hos organisationer, myndigheter, forskningsinstanser etc
  • Alla som hanterar träskyddsmedel i klass 1 AV och klass 2 AV.

Syfte

Kursen avser att förmedla grundläggande kunskaper om:

  • Träegenskaper, träskydd och impregneringsprocess
  • Regelverk och lagar
  • Intern driftskontroll
  • Risker och skydd för människa och miljö

Efter genomgången utbildning ska deltagarna vara medvetna om de krav som finns angivna i Arbetsmiljölagen, Miljöbalken och för arbetet gällande föreskrifter.
Kursen ger vidare deltagarna praktiska kunskaper om hur intern driftkontroll utförs vid träskyddsanläggningar.
Genomgången kurs ger deltagarna behörighet och utbildningsbevis av Arbetsmiljöverket för hantering av bekämpningsmedel i behörighetsklass 1 AV. Kursdiplom för genomgången kurs utdelas.

Länk till anmälan: ANMÄL DIG HÄR

Läs hela kursinbjudan här

Senaste nyheterna

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2024-04-21
Cancel