Uppdatering av kallelse till Ordinarie Föreningsstämma

av | 2020-11-01, 11:08

Denna kallelse är uppdaterad i sista stund till följd av nya rese- och mötesrestriktioner med anledning av ökad smittspridning.

Styrelsen för Svenska Träskyddsföreningen kallar härmed till Föreningens ordinarie föreningsstämma och SvTF Service Aktiebolags extra bolagsstämma

Fredagen den 6 november kl 10.00 – cirka 11.30. Mötet sker bara digitalt och den tidigare planen att genomföra mötet på Djurönästets konferens och hotell är inställd.

Årets program är omvänt och aktiviteterna påbörjas redan den 5 november 15:30 för de som vill. Då genomför vi studiebesök vid Vindö Byggvaror samt efterföljande middag på Djurönäsets konferens och hotell. Styrelsen börjar redan kl 11:20 med lunch efterföljt av workshop. Styrelsen genomför Workshop online enligt särskild kallelse

Kallelsen vänder sig till följande som har rätt att deltaga: Föreningens medlemmar, styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter i Förening, Institut och SvTF Service Aktiebolag.

Fredagen den 6 november

10:00 Ordinarie föreningsstämma i Svenska Träskyddsinstitutet, Svenska Träskyddsföreningen samt extra stämma för SvTF Service AB samt konstituerande styrelsemöten. Vid stämman behandlas de stadgeenliga punkterna.

Anmälan till årsstämman måste göras via webbformulär här. Tidigare anmälan gäller. 

Länk till mötet skickas de de som är anmälda i webbformuläret

Föredragningslistor, årsredovisningar och annan dokumentation mm utsänds senast 14 dagar före stämman i enlighet med stadgarna.

Framställan till ordinarie föreningsstämma ska vara inkommen senast 14 dagar före stämman.

För ytterligare frågor kring stämman, kontakta kansliet på telefon 08-791 23 60.

På styrelsens uppdrag

Ulrik Lindgren, Styrelseordförande

Fredrik Westin,  VD

Cancel