Nätupplagan: 2023-12-07 18:12

Svenska Träskyddsföreningen
Svenska Träskyddsinstitutet

Informationscentrum för hållbart byggande: Välj NTR

av | 2020 11 06 | Marknad

Informationscentrum för hållbart byggande, ICHB, konstaterar att tryckimpregnerade träprodukter är avgjort mest hållbara. Bedömningen bygger på en studie genomförd av IVL Svenska Miljöinstitutet och Teknologisk Institut i Danmark. Avsikten med studien var att slå fast vilken miljöpåverkan olika material har gällande en helt vanlig altan om 30 kvadratmeter i Stockholmsregionen.

Metoden som använts handlar om produktens miljöpåverkan under hela dess livslängd, en så kallad livscykelanalys, LCA. LCA brukar beskrivas som analys ”från vaggan till graven”.
Under studien togs in parametrar om hur material producerats och hur ett träslag hade odlats, skördats, bearbetats och hur transporten gått till. Utöver det en genomgång av vilka material som använts för att konstruera altanen och slutligen hur länge materialet höll och hur det omhändertogs efter användning.

De material som jämförts är material som privatkonsumenter enkelt kan inhandla i byggvaruhandeln:

LCA-resultat för de olika materialen: (enhet i kg CO2-ekvivalenter)

  • Impregnerat trä, 172
  • Sibirisk lärk, 422
  • Ipé, 265
  • WPC från Tyskland, 1296
  • WPC från Kina, 1867
  • Betong, 412

Läs hela nyhetsartikeln på: https://ichb.se/innehall/artiklar/tryckimpregnerat-tra-mest-hallbart-i-langden

Senaste nyheterna

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2023-12-07
Cancel