Nätupplagan: 2023-12-06 14:12

Svenska Träskyddsföreningen
Svenska Träskyddsinstitutet

Kunskapsfilm på Informationscentrum för Hållbart Byggande om NTR

av | 2020 11 06 | Marknad

Informationscentrum för Hållbart Byggande har publicerat en film från Klimatrenoverarna som berättar om hur man väljer och bygger hållbart med NTR-märkt virke. Den långa livslängden på NTR-märkt virke gör den överlägsen.

Kärnfuru eller till exempel Ek, som de talar om i filmen håller i bästa fall halva tiden mot NTR-märkt trä. Tropiskt trä håller i bland lika längre, men skogsbruket och transporterna är i de flesta fall inte alls hållbart.

Senaste nyheterna

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2023-12-06
Cancel