Nätupplagan: 2023-12-05 14:12

Svenska Träskyddsföreningen
Svenska Träskyddsinstitutet

Träskyddsprisets Jury

av | 2020 10 01 | Inspiration, Marknad

Träskyddsprisets Jury är har nu utsetts och vi kan nu stolt presentera hela Juryn. Det är en mycket namnkunnig samling av specialister med bred erfarenhet och representerar många olika kunskapsområden som har relevans för Träskyddspriset och de kriterier som Träskyddspriset ställer upp för kandidaterna. Juryns grannlaga uppgift är primärt att kora en värdig vinnare.

Juryn kommer att sammanträda två gånger per år. Under våren sker nomineringsmötet och under hösten hålls mötet om att kora årets vinnare av Träskyddspriset.

Vinnande projekt tillkännages i samband med Träskyddsföreningens årsmöte på morgonen den 6:e november.

Träskyddsprisets Juryn består av;

Läs mer om Träskyddspriset på hemsidan

Följ Träskyddspriset på vår Träskyddsföreningens Faceboksida

Senaste nyheterna

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2023-12-05
Cancel