Nätupplagan: 2023-12-07 10:12

Svenska Träskyddsföreningen
Svenska Träskyddsinstitutet

Kunskapsseminarium tillsammans med Derome

av | 2020 10 01 | Evenemang

INSTÄLLT PGA CORONA

Träskyddsföreningen och Derome Timber bjuder in till ett lunchseminarium om träkunskap som vänder sig speciellt till de som planerar och bygger offentliga miljöer i Göteborgsområdet.

Torsdagen den 22:a oktober kl 10:00-13:00 hos Derome Timber i Anneberg. (Se detaljer och inbjudan nedan)

Seminariet är ett resultat av Träskyddsföreningens satsning på information och utbildning riktat mot beslutsfattare i samhällsbyggnad. Vi är givetvis glada för att Derome och Krister Edvinsson ställer upp och hjälper till att fylla på med intresserade deltagare och personer ur deras nätverk.

Målsättningen är att bygga vidare på erfarenheterna och sedan upprepa detta över hela landet och mot olika specifika målgrupper, tillsammans med medlemmar och andra organisationer.

Träskyddsföreningen marknadsför Seminariet på Facebook och vi kan ta mot max 25 personer.

Läs mer här: https://traskydd.com/evenemang/lunchseminarium-nya-miljoanpassade-traskyddsprodukter/

 

Senaste nyheterna

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2023-12-07
Cancel