Nätupplagan: 2023-12-07 18:12

Svenska Träskyddsföreningen
Svenska Träskyddsinstitutet

Träskyddsstatistk 2019

av | 2020 09 09 | Föreningen

Träskyddsinstitutet samlar och publicerar branschstatistik från svenska tillverkare. De sammanställs i en rapport som kan hämtas nedan.

Totalproduktion 2019 inkl export

Total 1 315 920  1 373 185 -4,2%
Träslag Total volym 2019 Total volym 2018 Total förändring
Furu 1 052 264 1 067 579   -1,4%
Gran 263 656 305 606 -13,7%

 

Läs hela rapporten här

Träskyddsstatisik 2019

Senaste nyheterna

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2023-12-07
Cancel