Bjerreds Saltsjöbad – Kallbadhus i Lommabukten

Goda Exempel på
träbyggnad i stad, park och infrastruktur

2020-09-24 | Goda exempel

Med en spektakulär placering, en halv kilometer ut i Öresund och med Turning Torso (Malmös skyskrapa) som en gigantisk silhuett i bakgrunden, står Bjerreds kallbadhus sedan drygt ett decennium. Beställarens och arkitektens mål var att slå vakt om en badhustradition i trakten – men i en modern, klimatsmart kontext. 

Foto: jorchr – https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1169751

Avsikten med projektet var enligt arkitekten Oliver Lühr att återskapa en gammal badortstradition, fast i ett nytt modernt sammanhang. Visionen var också att badhuset skulle samspela med omgivningen – hav, himmel och horisont – samt spegla årstider och väder. Soliga dagar blänker taken på badhuset i takt med havet och förvandlar träfasaderna till svarta silhuetter. En mulen dag försvinner taken, fasaderna träder fram och träets naturliga glöd ger ett fint färgspel.

För arkitekten Oliver Lühr kändes det naturligt att använda trä från första början –  det gällde såväl skyddat trä (tryckimpregnerat) i väder- och vattenexponerade delar som limträbalkar (balkonger).Något annat material var aldrig aktuellt.

Målet var en ton av det nordiska och materialval som kunde upplevas som varma och levande, och som skulle ges färg av vind och hav.

 

Fakta om projektet

Typ av byggnad: Kallbadhus

Byggår: 2004

Beställare: Föreningen Bjerreds Saltsjöbad

Arkitekt: Oliver Lühr

Entreprenör: Österlenstugan HB

Material: Tryckimpregnerat i NTR-klass A (Bryggor och staket mm). Limträ av gran i balkonger.

Länk: https://www.bjerredssaltsjobad.se/

Mer Bilder

Cancel