Rådhusparken – miljö- och tillgänglighetsanpassning i Umeå

Goda Exempel på
träbyggnad i stad, park och infrastruktur

2020-07-01 | Träskyddspriset 2020

Den centralt placerade Rådhusparken har sin plats i södersluttningen mot Umeälven, mellan rådhuset vid Storgatan i norr och Västra Strandgatan i söder och Stora hotellet/det nya kulturhuset Väven i väster. Och nu har parken miljö- och tillgänglighetsanpassats för 2020-talet.

Sommartid är parken en plats för picknicklunchande och glassätande och på vintern dekoreras parken med ljusinstallationer – och på självaste nyårsafton varje är det en tradition att från parken se stadens fyrverkerier.

Träskyddspriset 2020 Rådhusparken, Fotograf: Åke E:son Lindman

Under perioden 2012 – 17 har Rådhusparken genomgått en omfattande renovering med målet att skapa ökad tillgänglighet, högre trygghetskänsla och använda klimatsmarta konstruktiva lösningar. År 2012 påbörjades uppgraderingen av parkmiljön genom ett nytt gestaltningsprogram för hela parken, från Storgatan till älven.

 

Foto: Wikipedia Fredrik Larsson

Avsikten med den totala renoveringen var att vidareutveckla den ursprungliga Rådhusparken med stor hänsyn till parkens kulturhistoriska värden och respekt för parkens funktion. Inte minst dess stora värde som grön mötesplats i centrala Umeå. Parken har fått ny fontän, nya sittmurar, renoverade gräsmattor och stora, innehållsrika perennplanteringar. Vidare har parken försetts med nya parkmöbler och ny utrustning. Granitbeläggningen i mönster inspirerat av björkstammens vit-svarta färgskiftningar ger platsen en särprägel och beständigt intryck. Umeå är som bekant känd som ”björkarnas stad” genom att björkplanteringar användes i avseende att förhindra gnistspridning och därmed nya bränder efter den stora stadsbranden vid midsommartid 1888.

Rådhusparken nyinvigdes 30 juni 2017 och den älvsnära delen har fått en nygestaltning som ett modernt parktorg. Mötet med älven har manifesterats i ett generöst, varmsvart däck i två nivåer i NTR-klassat trä om totalt 800 kvadratmeter. Sittbänkarna i skyddat trä ger möjligheter att sitta ned en stund och njuta av miljön. Den nya bastionen, en utsiktspunkt över älven och parken, är ett uppskattat inslag.

Under den mörkare höst/vintertiden generar den smakfulla belysningen av träden, dammen och trädäcken en helt ny upplevelse för besökare och umeåbor.

Rådhusparken är ett utmärkt exempel på modern användning av hållbara träprodukter med ett estetiskt nyskapande uttryck. I samverkan med nutida belysningsteknik och med andra material har trä använts i en ny form och design.

 

Fakta om projektet

Byggår: Ursprunglig utformning år 1896-1902, renovering och upprustning 2012-17

Beställare: Umeå kommun Entreprenör: NCC

Ansvarig för gestaltningsprogram: Ulf Nordfjell, Ramböll

Typ av konstruktion: Svartfärgat trädäck för kajen i två plan, impregnerat furu i NTR-klass A, svartpigmenterat, sittsoffor i impregnerat limträ.

Materialleverantör: Martinsons Group AB, Tönnersjö

 

Mer information:
https://www.umea.se/byggaboochmiljo
https://umealvdal.se/upplev/radhusparken/

Mer bilder

 

Cancel