Nätupplagan: 2023-12-05 13:12

Svenska Träskyddsföreningen
Svenska Träskyddsinstitutet

Träskyddspriset har lanserats

av | 2020 07 02 | TräskyddsAktuellt

Idag var dagen då Träskyddspriset lanserades. Efter månader av förberedelser är det äntligen presenterat för press och media och bara efter knappt ett dygn verkar mottagandet vara mycket gott.

Publiceringen gjordes genom att flera pressmeddelanden skickades ut via tjänsten VIA-TT. Resultatet så här långt är att flera tidningar har tagit upp någon av våra nyheter. NTT Woodnet skriver till exempel Nytt träskyddspris instiftat” och lägger själva in en fin och inspirerande bild till artikeln medan Västerbotten Kuriren skriver “Rådhusparkens däck kan vinna Träskyddspriset“. Citat – “Kampen mellan Umeå och Skellefteå har traditionellt sett handlat om hockey. Den här gången fajtas städerna om Svenska Träskyddsföreningens pris, som utdelas ut för att uppmärksamma hållbar och beständig stadsutveckling som görs med stil och med trä.

Vi hoppas att många fler läser våra pressmeddelanden och uppmärksammar Träskyddsföreningens nya Träskyddspris.

Svenska Träskyddsföreningen vill uppmärksamma hållbar och beständig stadsutveckling som görs med stil och med trä. Därför har föreningen beslutat att inrätta ett årligt pris, med start från i år, Träskyddspriset 2020. Avsikten är att lyfta fram goda exempel som kan inspirera till att bygga mer med trä i stadsbyggnad.

 

Stadsbyggnadsprojekt som nomineras och koras bedöms efter följande kriterier:

  • God arkitektur och funktion – stad och samhälle utvecklas genom form, funktion, trygghet och nytta
  • Trämaterialets tekniska och estetiska egenskaper används på ett kunnigt sätt och spelar en framträdande roll
  • Hållbarhet och miljö med ett helhetsperspektiv under livscykeln är medvetna val
  • Träskyddskunskap framträder i val av konstruktion och material – lång förväntat livslängd och resurseffektivt underhåll under låg tid
  • Aktualitet, nyskapande och inspirerande goda exempel där en eller flera faktorer bidrar till ett föredöme

Senaste nyheterna

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2023-12-05
Cancel