Nätupplagan: 2023-12-05 13:12

Svenska Träskyddsföreningen
Svenska Träskyddsinstitutet

Svenska Träskyddsföreningen instiftar årligt Träskyddspris

av | 2020 07 02 | TräskyddsAktuellt

Svenska Träskyddsföreningen vill uppmärksamma hållbar och beständig stadsutveckling i utemiljöer som görs med stil och med trä. Därför har föreningen beslutat att instifta ett årligt pris, Träskyddspriset 2020, som således delas ut första gången i år. Avsikten är att lyfta fram goda exempel som kan inspirera till att bygga mer med trä i stadsmiljöer.

– Runt om i Sverige byggs kontinuerligt nya stadsdelar och befintliga områden renoveras eller kompletteras. Vi vill uppmärksamma hållbar och beständig stadsutveckling som görs med stil och som uppförs i trä, säger Fredrik Westin, VD för Svenska Träskyddsföreningen.

Kriterierna för tävlingsbidragen handlar förstås inte bara om att trä använts:

– För att bli aktuell som pristagare gäller det också att kunna påvisa att aktörerna tagit tillvara trämaterialets tekniska och estetiska egenskaper. Detta är faktorer som också påverkar den förväntade livslängden och dessa medför också ett resurseffektivt underhåll, säger Fredrik Westin.

Hittills finns fem tävlingsbidrag. Nomineringstiden löper till och med den 9 augusti. Den slutliga vinnaren kommer att uppmärksammas under hösten 2020.

Tävlingsbidrag hittills är:

  • Skellefteå – Tillgänglighetsanpassade bad- och fiskebryggor
  • Umeå – Upprustade och moderniserade Rådhusparken
  • Gnesta – Varsamt restaurerade Jälundsbron
  • Nacka – Marinstaden vid Svindersviken
  • Växjö – Vattentorget i centrala Växjö

Om Träskyddspriset

Svenska Träskyddsföreningen vill uppmärksamma hållbar och beständig stadsutveckling som görs med stil och med trä. Därför har föreningen beslutat att inrätta ett årligt pris, med start från i år, Träskyddspriset 2020. Avsikten är att lyfta fram goda exempel som kan inspirera till att bygga mer med trä i stadsbyggnad.

 

Stadsbyggnadsprojekt som nomineras och koras bedöms efter följande kriterier:

  • God arkitektur och funktion – stad och samhälle utvecklas genom form, funktion, trygghet och nytta
  • Trämaterialets tekniska och estetiska egenskaper används på ett kunnigt sätt och spelar en framträdande roll
  • Hållbarhet och miljö med ett helhetsperspektiv under livscykeln är medvetna val
  • Träskyddskunskap framträder i val av konstruktion och material – lång förväntat livslängd och resurseffektivt underhåll under låg tid
  • Aktualitet, nyskapande och inspirerande goda exempel där en eller flera faktorer bidrar till ett föredöme

Senaste nyheterna

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2023-12-05
Cancel