Tillgänglighetsanpassade bad- och fiskebryggor i Skellefteå

Goda Exempel på
träbyggnad i stad, park och infrastruktur

På cirka tio platser runt om vid Skellefteå kommuns alla fiskevatten i sjöar, tjärnar och där älvarna mynnar ut i Östersjöns havsvatten finns det numera tillgänglighetsanpassade bryggor som är möjliga att använda för alla skelleftebor men också för besökare. För avkopplande fiske eller bara för att med kaffekorgen njuta av de naturnära miljöerna.

Möjligheter till naturnära fiske- och rekreationsupplevelser för alla. Tillgänglighet låter nästan som ett ”modeord”, men det handlar i grunden om att alla medborgare ska kunna hantera och kan tåla miljön, kan ta sig fram och hitta dit de ska och kan använda olika utrymmen och funktioner. Skellefteå kommun har en anställd tillgänglighetsrådgivare med specialkompetens när det gäller utformning av den fysiska miljön för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga och vilka krav lagstiftningen ställer.

Handikappbryggan på Viberget. Foto: Skellefteå kommun

I Skellefteå har kommunen och andra organisationer verkligen tagit detta till sig och sett till att med moderna träbryggor och ramper i hållbara konstruktionsmaterial skapa unika fiske- och rekreationsmöjligheter för alla. Detta ingår också i det uppmärksammade programarbetet ”Ett Skellefteå för alla 2015-2025 – – strategi för det funktionshinderspolitiska arbetet i Skellefteå kommun”

Träbryggorna med tillhörande anslutningsramper som är utförda i NTR-klassade produkter  med olika utföranden beroende på plats och naturläge, är ett utmärkt exempel på en varierad användning av skyddat trä och som ger funktionshindrade i alla åldrar möjligheter till fiske, naturupplevelser och rekreation.  Vi har valt att beskriva  två platser i kommunen, men även övriga satsningar är värda en eloge.

Stengärdsforsen i vackra Åbyälven. Foto: Erland Segerstedt

 

Det är heller därför inte särskilt förvånande att Skellefteå kommun uppmärksammats för sitt arbete med tillgänglighet. År 2019 tilldelades Skellefteå kommun det europeiska tillgänglighetspriset Access City Awards 2019.

 

 

 

Vitbergstjärn

Tillgänglighetsanpassad fiskebrygga i Östanbäck. Foto: Skellefteå kommun

Vitbergsområdet är ett synnerligen populärt rekreationsområde beläget ungefär 2 kilometer rakt norrut räknat från centrum i Skellefteå. Här finns en stor variation av aktiviteter och här erbjuds ett lättillgängligt fiske i Östra Vitbergstjärnen.

Den generösa och stora fiskebrygga i skyddat trä vid Östra Vitbergstjärnen ligger i anslutning till handikapparkeringen vid Boda Borg. Från parkeringen finns en 70 meter lång och hårdgjord väg till fiskebryggan och vindskyddet. I anslutning till området finns också ett utegym, utfört impregnerat, NTR-klassat trä.

Bryggan ligger vid Skellefteälven i höjd med Medlefors. Bryggan anlades av Skellefteå kommun, kultur- och fritidskontoret, i samarbete med Lejonströms fvof utifrån ett medborgarförslag till kommunen. På platsen kan fångas bl.a. lax, öring, gädda, harr. I direkt anslutning till bryggan finns även ett tillgänglighetsanpassat vindskydd med grillring.

Skellefteå kommuns tekniska kontor ritade och byggde bryggan.

Fakta om projekten

Vitbergstjärn

Byggår: 2015

Beställare: Skellefteå kommun, fritidsnämnden

Entreprenör: Bryggor: Daco

Typ av konstruktion: Brygga med tillgänglighetsramp. Utegym.

Byggmaterial: Tryckimpregnerad furu, NTR AB och NTR A i såväl brygga som utegym.

Skellefteälven

Byggår: 2017

Beställare: Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad

Entreprenör: Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad

Typ av konstruktion: Brygga med tillgänglighetsramp.

Byggmaterial: Tryckimpregnerad furu, NTR A och NTR AB

Mer information:
https://skelleftea.se/tillgangligt-friluftsliv

 

Mer Bilder

Cancel