Stadsparken – för kreativa möten i centrala Nässjö

2020-06-30 | Goda exempel

Mitt i Nässjö återfinns stadsparken, där Ingsbergssjön erbjuder en fin plats för möten och aktiviteter. Under sommaren 2014 invigdes också den populära bryggan som en samlingsplats för alla generationer Nässjöbor och även besökare.

På småländska höglandet med dess stora skogsarealer är den klassiska järnvägsknuten i Nässjö som klippt och skuren för att också hamna i centrum för träutveckling. Det är heller knappast någon slump att det kreativa Träcentrum hamnade här 1995 och som då som nu utgör ett nav för utveckling, utbildning och konferensverksamhet kring trä och dess utveckling.

Vid Ingsbergssjön har skapats plats för kreativa möten.

En arbetsgrupp för stadsutveckling jobbar kontinuerligt med att förbättra såväl byggnation som utemiljöer så att de blir attraktiva för både boende i Nässjö kommun och besökare. Det var så planerna på en samlingsplats vid centralt belägna Ingsbergssjön kom till och förverkligades sommaren 2014. Projektet hölls ihop av John Peterson, som då var chef för serviceförvaltningen i kommunen.

Bryggorna i skyddat trä (NTR A) an står i linje med gång- och cykelvägar som passerar Pigallehuset i Nässjö och som löper vidare ned mot Ingsbergssjön. De utgör en förlängning av den ena axeln som utmärker stans stadskarta.

Tanken bakom strandbryggan var att skapa en fin mötesplats i stadsparken, där generationer kunde mötas och där det skulle bli möjligt att kunna sitta ned, ta en fika och njuta av utsikten. Och så har det också blivit.

Nässjö stadspark vid Ingsbergssjön är ett utmärkt exempel på användning av skyddat och hållbart trä i utemiljön i stadens centrala delar. Stadsparken har blivit en plats för kreativa möten mellan generationer av Nässjöbor och besökare.

Fakta om projektet

Typ av konstruktion: Trädäck, gångstigar i trä

Byggår: 2014

Byggherre/Beställare: Nässjö kommun

Entreprenör: Serviceförvaltningen, Nässjö kommun

Material: Impregnerat (NTR A) trä i sittbänkar och bryggor. Stolpar i lärkträ

Mer information:
https://nassjo.se/stadsparken

Mer Bilder

Cancel