Strandpromenaden i Uddevalla

Goda Exempel på
träbyggnad i stad, park och infrastruktur

2020-05-04 | Goda exempel

Strandpromenaden vid Hästepallarna i Uddevalla kommun är en 9,3 kilometer lång bilfri gång- och cykelväg som har en vidunderlig utsikt och massor av intressanta platser och vyer att beskåda längs vägen.

Den vackra och mycket populära strandpromenaden vid Hästepallarna i Uddevalla invigdes 2006, och tar sin början vid de 10 000 år gamla snäckskalsbankarna i Kuröd via centrala Uddevalla ända ut till badplatsen vid Lindesnäs. Förutom den fantastiska utsikten som kommer med platsen bjuder själva träkonstruktionen på en spektakulär arkitektonisk utformning. Den kombinerade balk- och snedstagsbron är utförd i en estetiskt tilltalande träkonstruktion som smidigt smyger sig runt de branta klippväggar som bär namnet Hästepallarna. Och det kuriösa namnet har funnits på kartor redan sedan 1600-talet och anses ha att göra med intilliggande ängsmarker där hästar gick på bete.

Detaljbild som visar hängbron utmed klippväggen vid Hästepallarna Uddevallaborna.

 

Strandpromenaden invigdes på sensommaren 2006 och i augusti 2016 firades att den populära vandringsleden fyllde tio år. Trots en naturlig grånad av träet står sig konstruktionen mycket väl såväl estetiskt som funktionellt efter ett decennium av frekvent användning i en emellanåt vädermässigt utsatt miljö. Strandpromenaden är tydligt markerad med skyltar som bland annat visar vilken del av promenaden som vandraren befinner sig på och om det finns alternativa vägar att välja.

Strandpromenaden har blivit ett populärt mål och en riktig besöksmagnet. Närheten till vatten gör att promenaden alltid bjuder på en ny upplevelse! Promenadstråket är ett konkret och väl synligt bevis på att samverkan mellan goda intressen ger resultat. Inför det eftertraktade projektet samlades 2,2 miljoner kronor in av näringslivet och det blev startskottet för bygget av Strandpromenaden. Uddevalla kommun bidrog med resterande pengar.

Vägverket tilldelade Uddevalla kommun ”Vackra vägars pris 2009” och här följer ett utdrag ur motiveringen:
”Uddevalla kommun och dess projektledare har skapat en länge saknad förbindelse mellan staden och dess fritidsområden och oväntat kommit på att göra det längs stadens otillgängliga bergssidor. Det till synes omöjliga har man gjort möjligt genom gångförbindelsen i form av en träbro som organiskt följer bergets form och länkar samman staden med attraktiva badplatser och kusten i söder. Genom denna gånglänk minskar behovet att använda bil för att ta sig från staden till fritidsområdena.”

Fakta om projektet

Typ av konstruktion: Gång- och cykelbro, kombinerad balkbro/snedstagsbro.

Byggår: 2006

Byggherre/Beställare: Uddevalla kommun

Arkitekt: Hans Johansson, Uddevalla kommun

Entreprenör: Markbygg AB

Konstruktör: ELU Konsult AB grundkonstruktion, mark, stål och tripoder, Martinsons Träbroar konstruktion överbyggnad.

Träbroleverantör: Martinsons Träbroar AB

Konstruktionstyp: Balkbro/Snedstagsbro

Längd: Totalt 450 meter

Bredd: Ca 3,5 meter

Byggmaterial: Tryckimpregnerad furu enligt NTR träskyddsklass A och NTR träskyddsklass AB, ytskikt för brobana och räcke oljebehandlat för estetiska värden.

Övrigt: Erhöll Vägverkets ”Vackra vägars pris 2009”.

Mer information:
https://www.uddevalla.se/uppleva-och-gora/sevardheter/strandpromenaden.html
www.martinsons.se

 

Mer Bilder

Cancel