Nätupplagan: 2024-04-21 14:25

KemI: Träskyddsbehandlat virke – vilka märkningsregler finns det?

av | 2020 05 07 | Standardisering

Kemikalieinspektionen har tagit fram information som riktar sig både till företag som tillverkar och säljer träskyddsbehandlat (tryckimpregnerat) virke, till både yrkesmässiga kunder och konsumenter. Syftet är att informera om regler som gäller för märkning av träskyddsbehandlat virke samt ge vägledning kring hur den praktiska hanteringen kan lösas.

Kemikalieinspektionens information tar upp
– vilka regler som finns kring träskyddsbehandlat virke
– NTR-märkning
– vad som gäller för varor som säljs styckvis
– vad som gäller för buntat virke och produkter av träskyddat virke
– vad som gäller för internetförsäljning

Företag som producerar enligt NTR uppfyller de ställda kraven och informationen gäller till största del byggvaruhandeln Speciellt kan man notera att det slarvas med importerade träprodukter som ibland helt saknar märkning. Samma märkningsregler gäller för alla producenter vars produkter säljs i Sverige.

 

Senaste nyheterna

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2024-04-21
Cancel