TräskyddsAktuellt

Aktuellt  från
Träskyddsföreningen och Träskyddsinstitutet

Nätupplagan: 2020-07-04 20:07

Aktuellt på FaceBook

by | 2020 03 03 | Träskydd på FB

Träskyddsföreningen
Träskyddsföreningen1 dag sedan

NTR-klassat virke ger lägst klimatpåverkan
År 2018 publicerade IVL Svenska miljöinstitutet och DTU (Danmarks Tekniska Universitet) en jämförande livscykelanalys av trallvirke (IVL-rapport C302) mellan NTR-AB-klassat virke med sibirisk lärk, det tropiska träslaget Ipé, ett kompositmaterial bestående av trä blandat med plast samt betong....

Träskyddsföreningen
Träskyddsföreningen2 dagar sedan

VK skriver självklart om derby mellan Umeå och Skellefteå. Den var bra!

"Kampen mellan Umeå och Skellefteå har traditionellt sett handlat om hockey. Den här gången fajtas städerna om Svenska Träskyddsföreningens pris, som utdelas ut för att uppmärksamma hållbar och beständig stadsutveckling...

Träskyddsföreningen
Träskyddsföreningen2 dagar sedan

Idag är dagen då vi lanserar Träskyddspriset! Det är extra kul att vår satsning på att uppmärksamma träbyggande i publika utemiljöer tas emot på ett positivt sätt!

Träskyddsföreningen
Träskyddsföreningen4 dagar sedan

Fortsatt stark efterfrågan på byggträ och limträ hos byggmaterialhandlarna. Det som ökar mest är komplementsbyggnader i trä; såsom garage, carportar, altaner och trappor, konstaterar Fredrik Gustavson försäljningschef för Södra Wood i tidningen Byggaren.

Träskyddsföreningen
Träskyddsföreningen1 vecka sedan

Intressant artikel av Camilla Brodin KD. Positivt med politiker som lyssnar på forskning snarare än opinionsmässiga och känslodrivna sanningar.

Träskyddsföreningen
Träskyddsföreningen3 veckor sedan

Vid Sundbyholms gästhamn vid Mälaren utanför Eskilstuna har det uppförts en ny träffpunkt med generösa sittytor och bryggor i skyddat trä. Utsikten mot sjön och öarna utanför är magnifik och i närheten ligger Sundbyholms slott och dess fina parkmiljö och bad.

Print Friendly, PDF & Email

Senaste nyheterna

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2020-07-04
Cancel