fbpx
Nätupplagan: 2021-10-27 15:10

Svenska Träskyddsföreningen
Svenska Träskyddsinstitutet

Alla bygger Bullerskärm

av | 2020 02 22 | Inspiration

Sedan många år bygger samhällena runt om i Sverige och även i Europa bullerdämpande plank och skärmväggar för att förbättra boendemiljön i tätorter och minska störningar från vägar och spårtrafik. Det miljöriktiga valet är givetvis att bygga dessa bullerskärmar i trä. Med rätt materialval och rätt konstruktion erhålls ett kostnadseffektivt och miljövänligt alternativ.

Det finns mycket erfarenhet och kunskap om hur de ska byggas för att hålla länge. Utsatta delar byggs med träskyddsbehandlade och NTR kvalitetsmärkt virke. Här nedan får visas se ett urval av Bullerskärmar från Träskyddsföreningens Pinterestsida.

 

  • Acoustic Visual Screening AC008
  • How noise barriers reduce sound
  • Trä i anläggningar - Svenskt Trä
  • Cost of a new fence? - Subaru Enthusiast Forum - ScoobyNet.com
  • Jakoustic Reflective Acoustic Fencing | Acoustic Barrier | Jacksons Security
  • Acoustifence® was originally developed by the Acoustiblok corporation for offshore oil rig noise isolation, the Acoustifence has had proven success in many demanding applications.
  • Acoustic fence from Jacksons fencing. Perfect if you live near the motorway or a noisy area.
  • Acoustic Highway Fencing Detail

Senaste nyheterna

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2021-10-27
Cancel