Nätupplagan: 2023-12-01 07:12

Svenska Träskyddsföreningen
Svenska Träskyddsinstitutet

Ledare: Hållbart och beständigt trä

av | 2019 12 29 | Föreningen

Styrelsen har antagit verksamhetsplanen för 2020 och den innehåller många nyheter och utmaningar. ”Hållbart och beständigt trä” är ett av de nya argumenten som föreningen kommer att använda i marknadskommunikationen för att både poängtera hållbarhet och att det är viktigt att välja trä med egenskapen beständighet. 

Många tror att det är samma sak, men vi vill betona skillnaden och att båda egenskaperna finns i våra produkter. För en arkitekt eller konstruktör sitter det i ryggmärgen att välja konstruktionsklassat virke då konstruktion och säkerhet kräver, men det verkar vara si och så med ingenjörsmässigheten då man väljer trä i utsatta miljöer.

Kunskapen om att föreskriva och välja beständighetsklassat virke måste öka. Konsumenterna och byggvaruhandeln är våra viktigaste målgrupper och vi kommer göra ett ännu finare och större ByggaUtemagasin och genomföra aktiviteter med byggvaruhandeln. I år kommer magasinet att delfinansieras med annonser samt att våra texter och bilder kommer att delas med andra för att därigenom få större genomslag för föreningens budskap. Delar av materialet kommer vara tillgängligt för våra medlemmar, handlare och tidningar att publicera i sina tidningar och på hemsidor och sociala medier. Genom dessa media-kit når vi fler till en lägre kostnad.

Nytt för i år är en nysatsning på målgruppen ”samhällsbyggare och byggföretag” genom kampanjen ”Hållbart och beständigt träbyggande” som består av många olika delaktiviteter och sträcker sig över många år. En viktig del är Träskyddsinstitutets nya hemsida som kommer att lanseras under våren med fakta om beständigt trä och ett stort utbud av seminarier och kurser. Vi vill ge ut en Träskyddshandbok som samlar aktuella fakta för universitetsstudenter och alla andra som behöver lära sig mer om våra produkter och deras användning. Personliga möten och seminarier sprider och förankrar budskapet ”hållbart och beständig” över hela landet och vi ska möta arkitekter, samhällsbyggare, medlemmar och politiker. Över 10 seminarier planeras och vi kommer hålla webbinarier samt webbkurser med diplomering. Vi ska etablera ett Kommunpris. Träskyddsföreningens pris för Hållbart och beständigt Träbyggande. Första året priset delas ut blir 2020 och förhoppningsvis varje år under många år framöver.

Föreningens arbete med en ny och genomgripande hållbarhetsstrategi slutförs och om allt fortlöper kommer den att presenteras i samband med årsmötet i början av sommaren. Hållbarhet är en av vår tids viktigaste frågor och med LCA och rätt argument har vi mycket att vinna på att utveckla vår organisation och vår bransch. Vi startar därför ”I Trä-projektet” som är ett flerårigt påverkansprojekt med det övergripande målet att värdera träskyddsbehandlat trä utifrån aktuella fakta och behovet av att ersätta material med negativ miljöpåverkan som tex betong och stål. En av I-Träprojektets aktiviteter är att vi ska förtydliga våra produkters egenskaper i förhållande till det nationella Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och verka för att myndigheter och andra publicerar aktuell och korrekt information om dagens träskyddsprodukter.

Det ett ambitiöst program som styrelsen har beslutat om. Men om föreningen, kansliet, medlemsföretagen och våra samverkansorganisationer hjälps åt kommer träskyddsbranschens företag att nå stora framgångar.

Senaste nyheterna

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2023-12-01
Cancel