Nätupplagan: 2023-12-05 12:12

Svenska Träskyddsföreningen
Svenska Träskyddsinstitutet

Hållbarhet och digitalisering

av | 2019 12 28 | Föreningen

En nyhet för året var att besökarna inte fick ett tryckt program. Det var inte heller några tryckta vepor eller planscher. Det enda tryckta var alltså en namntag med programmet på ena sidan och konferensdeltagarens namn och en QR-kod. (se bilderna ovan och vid sidan) QR-koden är en ”mobil-länk” till konferensprogrammet. Här finns deltagarförteckningar och all praktisk information som brukar finnas i ett tryckt program. Dessutom finns länkar och kartor och en hel del övrig information.

Genom att scanna av QR-koden med mobilkameran kommer du till en mobilanpassad webbplats. Testa gärna via koden här.

Senaste nyheterna

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2023-12-05
Cancel