Kontakt

Svenska Träskyddsföreningens Kansli:
SVENSKA TRÄSKYDDSFÖRENINGEN
Box 22307
SE-104 22 Stockholm, Sverige
 
Tel: +46 (0)8 791 23 60
Fax: +46 (0)8 50 893 893
E-mail: info@traskydd.com
 
Besöksadress:
Klara Norra Kyrkogata 31
 
VD: Mikael Westin,
mikael@traskydd.com
Mikael Westin