Vanliga frågor

...och svar om NTR-impregnerat virke

Vanliga frågor om impregnerat trä

Om trä utsätts för fukt under en längre period så ruttnar det. Därför behöver alla konstruktioner utomhus, t ex altaner, trappor och bryggor ha ett fullgott och garanterat rötskydd. Det är endast industriellt tryckimpregnerat virke med godkända träskyddsmedel (NTR-märkt virke) som ger ett heltäckande skydd.

Träolja påstruket med pensel ger bara ett ytligt och kortvarigt skydd eftersom det inte förmår att tränga in i virket.

Vi har gjort en översikt med jämförelser som heter ”Att tänka på vid köp av trä för användning utomhus” som kan vara bra att läsa igenom innan man bestämmer sig för val av virke. Viktigt att tänka på är att det enbart är NTR-impregnerat virke producerat av medlemmar i Svenska Träskyddsföreningen som ger 20 års rötskyddsgaranti.

Det finns flera olika träskyddsklasser och de vanligaste i bygghandeln är NTR A och NTR AB. Det är de som ska användas till t ex altanbygge, bryggor och trall. Vid kontakt med mark eller vatten eller konstruktioner svåra att byta ut så är det träskyddsklass NTR A som ska användas. Tunnare dimensioner s k trallvirke har träskyddsklass NTR AB och ska användas ovan mark.

Är virket märkt med NTR och någon träskyddsklass så är virket impregnerat med godkänt träskyddsmedel ur miljö- och rötskyddssynpunkt samt har genomgått en kontrollerad och rätt utförd impregneringsprocess.

Idag används mestadels skruv men även spik förekommer. Generellt kan sägas att alla fästdon och beslag utomhus och i kontakt med impregnerat trä bör vara rostfria eller varmgalvaniserade. Varaktigheten ska vara minst lika lång som virket, alltså minst 25-30 år.

Nej. NTR-impregnerat virke är en garanti för långvarig beständighet och skydd mot röta i minst 20 år.

Virket grånar/bleknar dock med åren så vill man ha en fräsch och snygg yta kan man tvätta och/eller bestryka det med träolja. Det motverkar även ev sprickbildning vid utsatta lägen.

Ja. NTR-impregnerat virke kan målas precis som vanligt obehandlat trä. Det är dock viktigt att det måste vara ordentligt torrt. Ytfuktkvoten får vara högst 16 % vid målningstillfället. Både täckande färg och lasyrfärg kan användas. Om träet är smutsigt eller missfärgat så tvätta med såpa eller trärengöring först.

Avfall från impregnerat trä ska hanteras enligt din kommuns anvisningar. Vanligtvis deponeras på återvinningscentralen.

Garantin ersätter med varor motsvarande upp till högst 100 000 kr och omfattar sådana rötangrepp  att träet mist sin sakfunktionen. Garantin gäller endast vid konsumentanvändning, ej vid kommersiell användning. Användarinstruktionerna för NTR A och AB ska ha tillämpats och garantisedel ska kunna uppvisas. Ersättningsvaror lämnas av medlemsföretagen i Svenska Träskyddsföreningen.