NTR-information

Här hittar du den dokumentation du behöver

Impregneringsstatistik

Träimpregneringsindustrin i Sverige, produktionsåren 2013-2016.
Fr o m 2016 års statistik registreras ej kreosotimpregnerade varor.
Sammanfattning

 2013 (m3)*

2014 (m3)

2015 (m3)

2016 (m3)

Totalproduktion inkl. export

Producerande enheter

1 249 200

63

1 504 700

64

1 560 400

60

1 509 725

59

Sliprar

Stolpar
Sågat och hyvlat virke
Stängselstolpar
Fönster- och dörrsnickerier
Övrigt

24 800

63 300

1 094 100

39 900

13 100

14 000

28 650

34 650

1 384 300

39 500

14 600

3 000

20 900

29 950

1 450 000

41 250

16 400

1 900

397

2 370

1 426 805

46 318

8 855

24 980

Vattenlösliga medel

Oljelösliga medel

Kreosot 

1 144 250

14 500

90 450

1 425 900

15 800

63 000

1 496 900

    16 500

    47 000

1 500 720

9 005

0

Furu
Gran

958 600

290 600

1 052 100

452 600

1 125 800

  434 600

1 066 273

443 452

Totalexport
Sliprar
Stolpar
Sågat och hyvlat virke
Stängselstolpar
Fönster- och dörrsnickerier
Övrigt

615 600
0

24 000
572 900
16 400
1 900

400

770 250
50
22 450

725 850
20 250
1 600

50

756 600
100
13 900

721 550
19 100
1 200

750

745 359
0
750

707 661
20 707
1 121

15 120

Vattenlösliga medel

Oljelösliga medel

Kreosot 

586 600

2 650
26 350

739 350

   2 800

  28 100

737 000

   1 200

  18 400

744 238

1121

0

Furu
Gran

325 600

290 000

326 400

443 850

327 300

429 300

315 694

429 665

* Procentsatsen är framräknad från ej avrundade siffervärden

Ladda ner...

Lagringsråd för Bygg & Trävaruhandeln.pdf
Lagringsråd för impregneringsindustrin.pdf
För fler NTR-dokument och information besök NTR-NWPC

Dimensionsfördelning av NTR-Trä i Sverige